Artykuły Centrum KLUCZ: Bez strachu przed nowymi drogami – trendy w sponsoringu

Po boomie w sponsoringu, w ostatnich latach nastąpiła stagnacja w liczbie nowo pozyskanych stałych sponsorów. Powód: coraz więcej organizacji non-profit konkuruje w walce o potencjalnych sponsorów. Dlatego też, dla pomyślnego sponsoringu w fundraisingu niezbędna jest kreatywność
i otwartość na nowe.

Czy potrzebujące dzieci, porzucone psy, zagrożone tygrysy syberyjskie czy kawałek lasu deszczowego – wszystko to, gdzie potrzebna jest pomoc, mogą zostać przejęte jako podstawa do sponsoringu? Dla organizacji bazujących na darczyńcach jest to element o dużym znaczeniu. I mający wiele zalet: „Każda darowizna jest w zasadzie sponsoringiem”, mówi Wolfgang Eisert, zajmujący się marketingiem i opieką nad darczyńcą w organizacji „World Vision”. Dla darczyńcy plusem jest wiedza co dzieje się z jego darowizną, gdzie i na co ona jest przeznaczana – wyjaśnia Eisert. „Na emocjonalnym przywiązaniu do sponsorowanego rośnie również zastępcze zainteresowanie projektem”. Na rozwój narzędzia World Vision pracuje 8-9 lat – szacuje fundraiser. To gwarantuje stały dochód i pewność planowania. W związku z powyższym, wiele organizacji pozarządowych (NGO) konkuruje o względy potencjalnych sponsorów. „Po silnym wzroście z lat ubiegłych, liczba nowych sponsorów zatrzymała się”, mówi. Konkurencja jest duża.

Planowanie zabezpieczeń

Na potrzeby sponsoringu, organizacje pozarządowe będą reklamowały się coraz mniej tylko z plakatów i w strefach pieszych. Coraz częściej sięgają
i będą sięgać po Internet. „Marketing internetowy odgrywa ważną rolę w miksie mediów już od kilku lat”, mówi Kerstin Straub, rzecznik prasowy
w Plan International Deutschland. Wyświetlacze, wyszukiwarka i e-mail marketing uzupełniają klasyczne formy, takie jak listy, direct mailing, gazety
i ulotki. „Kto z nas nie słyszał, że potrzeba większego informowania w sieci” – mówi Eisert. „Ta potrzeba znacznie wzrosła w ostatnich latach”. Czy to na Facebooku, czy YouTube – organizacja pozyskująca sponsorów musi być obecna na jak największej liczbie kanałów. Media społecznościowe nie są zazwyczaj najważniejszym kanałem pozyskiwania darczyńcóe, ale ogromnym jego wzmacniaczem – wyjaśnia Eisert. „Częstotliwość i prawdopodobieństwo jest znacznie wyższe niż w czasopismach dotyczących sponsoringu, które pojawiają się tylko dwa razy w roku”. Sieci społecznościowe są przede wszystkim sposobem komunikacji z istniejących i potencjalnymi nowymi sponsorami, dopowiada Straub. „Dla samego pozyskania sponsorów jest to drugorzędne”.

Czytaj więcej

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną