Bezpłatne doradztwo prawne „Osoba (nie)pełnosprawna w Podmiotach Ekonomii Społecznej”

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo prawne „Osoba (nie)pełnosprawna w Podmiotach Ekonomii Społecznej”

Jeśli prowadzisz podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę non profit)  zapraszamy na doradztwo prawne w zakresie następujących zagadnień:

– Uprawnienia osób niepełnosprawnych
– Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne
– Prawo pracy dla osób niepełnosprawnych
– Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – prawne aspekty

Doradztwo prowadzi:

Angelika Pasek-Gilarska – od kilkunastu lat zaangażowana zawodowo w działalność organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Doradza, szkoli i zaprzyjaźnia się z fundacjami, stowarzyszeniami oraz spółdzielniami socjalnymi. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na Collegium Civitas. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na Akademii Spółek. Doświadczony trener. Ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych m.in dla organizacji pozarządowych oraz pracowników oświaty.

Doradztwo odbędzie się 30. 05. (poniedziałek) w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie INSPRO, ul. Pomorska 40.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:  Agnieszka Sowała-Kozłowska, tel. 512 034 281, agnieszka.sowala@instytut.lodz.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną