Bezpłatne doradztwo prawne

Przerażają Cię odmęty przepisów, terminów i prawa? Pokonaj ten sztorm! Zgłoś się na bezpłatne doradztwo prawne i uporządkuj dokumenty w swojej organizacji.

Centrum KLUCZ zaprasza na doradztwo prawne w zakresie następujących zagadnień:

– Ochrona danych osobowych
– Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach
– Zmiany w prawie pracy – zatrudnianie na podstawie umowy na czas określony
– Zasady i procedura ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego
– Zbiórki publiczne
– Działalność odpłatna i nieodpłatna w organizacjach pozarządowych
– Umowy o pracę, zlecenia i o dzieło  (przedmiot, konstruowanie, różnice)
– Ochrona wizerunku
– Walne w spółdzielniach socjalnych
– Lustracja w spółdzielniach socjalnych
– Prawa i obowiązki pracowników
– Umowa sponsoringu
– Składanie sprawozdań do KRS
– Dokonywanie zmian w KRS
– Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych po zmianach ustawy PZP
– Wykluczenie, rezygnacja wykreślenie  członka spółdzielni socjalnej
– Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem
– Konstruowanie statutów fundacji
– Konstruowanie statutów stowarzyszeń
– Prawa i obowiązki członków spółdzielni socjalnych
– Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
– Windykacja długów, przedawnienie roszczeń
– Odpowiedzialność członków zarządów za zobowiązania podmiotu
– Konstruowanie umów
– Spółka z o.o. non-profit
– Zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych
– Przeciwdziałanie praniu brudnym pieniądzom i terroryzmowi
– Prawa i obowiązki w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej
– Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
– Podstawy kadr w organizacjach pozarządowych
– Podstawy prawa pracy dla osób starających się o zatrudnienie (prawo pracy, umowy cywilnoprawne, wolontariat itp.)
– Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych (działalność pożytku publicznego, zakładanie działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego, spółdzielnie socjalne i osób prawnych itp.)
– Podstawy prawne wolontariatu
– Jak założyć fundację lub stowarzyszenie?
– Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych
– Uprawnienia osób niepełnosprawnych
– Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne
– Prawo pracy dla osób niepełnosprawnych
– Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – prawne aspekty
– Odpowiedzialność członków zarządu w fundacji i stowarzyszeniu
– Umowy w organizacji pozarządowej
– Prawo autorskie w ngo
– Odpowiedzialność członków zarządu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:  Karolina Fijołek, tel. 512 034 281, karolina.fijolek@instytut.lodz.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną