Bezpłatne szkolenie – „Fundraising inny niż granty”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Fundraising inny niż granty”, które odbędzie się w Łodzi w dniu 8 listopada 2017 r.

Termin: 8 listopada (środa), godz. 10:00-18:00

Miejsce: Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Fundacje i stowarzyszenia potrafią zazwyczaj lepiej lub gorzej pisać wnioski o dotacje, ale stosunkowo rzadko próbują korzystać z innych źródeł finansowania swoich działań, takich jak darczyńcy  indywidualni.

Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie nad tym jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji. Przyjrzymy się przykładom dobrych kreacji fundraisingowych, zastanowimy się nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności, a także jak unikać błędów. Rozprawimy się też z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy od darczyńców indywidualnych.

Skrócony program szkolenia:

 1. Misja, wizja i tożsamość organizacji w kontekście pozyskiwania funduszy.
 2. Modele i narzędzia, które pomogą nam w budowaniu relacji z darczyńcami.
 3. Czy można zbierać pieniądze na temat, którym zajmuje się moja organizacja?
 4. Opowiadanie historii w kontekście komunikacji z darczyńcami.
 5. Case for Support – jak budować podstawowy przekaz fundraisingowy?
 6. Przegląd metod i technik fundraisingowych.
 7. Analiza wybranych technik pod kątem zastosowania w mojej organizacji.
 8. Etapy budowania kampanii fundraisingowej: cele, grupy docelowe, działania, ewaluacja.
 9. Gdzie i jak warto uczyć się fundraisingu?

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Poznasz podstawowe pojęcia związane z fundraisingiem indywidualnym.
 • Przećwiczysz w praktyce budowanie komunikatu do darczyńców.
 • Będziesz wiedzieć jaka jest specyfika wybranych technik fundraisingowych.
Jak skorzysta na tym Twoja organizacja?
 • Osoby uczestniczące w szkoleniu będą posiadały wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i zrealizowania prostych działań komunikacyjnych, związanych z pozyskiwaniem funduszy.
 • Uczestnicy i uczestniczki otrzymają konkretne informacje o tym, jak poszerzać wiedzę związaną z fundraisingiem.

Szkolenie poprowadzi

Andrzej Pietrucha – ekspert i stały współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) oraz Fundacji im. Stefana Batorego. Od siedemnastu lat związany z organizacjami pozarządowymi. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


Zgłoszenia przyjmujemy do 2 listopada do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 2 listopada 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną