Bezpłatne szkolenie w Łodzi: 2+2=5, czyli współpraca się opłaca

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „2+2=5, czyli współpraca się opłaca”, które odbędzie się w Łodzi w dn. 2-3 października 2017 r. Szkolenie poprowadzi Karolina Cyran-Juraszek.

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Skrócony program szkolenia:

 1. Współpraca – partnerzy zewnętrzni
 2. Współpraca z administracją publiczną
 3. Współpraca z biznesem
 4. Współpraca z innymi podmiotami ekonomii społecznej
 5. Współpraca wewnątrz organizacji
 6. Struktury zarządzania a współpraca w organizacji
 7. Współpraca z zakresie zarządzania finansami
 8. Rekomendacje dla poszczególnych PES w zakresie współpracy

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jak skutecznie współpracować z różnego rodzaju podmiotami.
 • Poznasz zasady budowania partnerstw.
 • Otrzymasz rekomendacje dotyczące budowanych przez Ciebie i Twoją organizację partnerstw.
 • Dowiesz się, jak współpracować w sferze pożytku publicznego, a jak w sferze ekonomicznej.
 • Poznasz skuteczne metody budowania współpracy w podmiocie.
 • Zrozumiesz, że współpraca wewnątrz organizacji wpływa na to, jak współpracujecie na zewnątrz.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma publikację z zakresu nawiązywania współpracy.

Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie i zrozumienie specyfiki współpracy podmiotów ekonomii społecznej z innymi PES, administracją publiczną oraz biznesem.


Szkolenie poprowadzi:

Karolina Cyran-Juraszek  Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat. Doświadczony trener i menager zarządzający wieloma projektami, w tym ze środków unijnych. Ekspert w obszarze ekonomii społecznej. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” Fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL, którego rezultatem jest, od 10 lat działające, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS – 2007 i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości 2007.

Obecnie trener, konsultant współpracujący z wieloma organizacjami zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społeczne i NGO. Najczęściej kieruje projektami, których celem jest podniesienie kompetencji potrzebnych do zarządzania finansami  i planowania strategicznego. Współautorka wielu narzędzi do zarządzania finansami (modułu finansowego  Prove it PL, Planer na zlecenie MRPiPS).


Zgłoszenia:

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub do dn. 25 wrzesnia 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Karolina Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-281 | 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną