Bezpłatne szkolenie w Twoim powiecie – „Niezbędnik podmiotu ekonomii społecznej – co robić, aby spać spokojnie”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Niezbędnik podmiotu ekonomii społecznej – obowiązkowa dokumentacja oraz sprawozdawczość w PES, czyli co i kiedy robić, aby spać spokojnie”.

Gdzie i kiedy?

MIEJSCOWOŚĆ TERMIN SZKOLENIA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Tomaszów Mazowiecki 20 lipca 2017 do 17 lipca
Opoczno 27 lipca 2017 do 21 lipca
Rawa Mazowiecka 3 sierpnia 2017 do 28 lipca
Tuszyn 10 sierpnia 2017 do 4 sierpnia
Łask 24 sierpnia 2017 do 18 sierpnia
Pabianice 31 sierpnia 2017 do 25 sierpnia
Zduńska Wola 7 września 2017 do 1 września

Uwaga: Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu i miejsca szkoleń.

Kto się może zgłosić?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), a także przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników księgowości czy wolontariuszy. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców i organizacji z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Skrócony program szkolenia

  1. Co to jest profesjonalna organizacja?
  2.  Podział odpowiedzialności między organami zarządzającymi a nadzorczymi w organizacji.
  3. Podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji w aspekcie rachunkowości i sprawozdawczości.
  4. Podstawowa dokumentacja w organizacji.
  5. Dokumentacja rachunkowa.
  6. Kalendarz sprawozdawczy w organizacji.
  7. Sprawozdanie finansowe organizacji.

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Cel szkolenia

Zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami każdego podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzenia dokumentacji.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

  • Jeśli planujesz założyć podmiot ekonomii społecznej – aby od samego początku wiedzieć, jakich dokumentów potrzebujesz, przed kim i w jakich terminach należy się sprawozdawać.
  • Jeśli działasz w podmiocie ekonomii społecznej – aby działać lepiej, czyli zweryfikować, czy wypełniasz wszystkie obowiązki, dowiedzieć się, jak powinna wyglądać dokumentacja w Twojej organizacji i zyskać okazję do poprawienia ewentualnych błędów.

Uwaga: szkolenie nie jest jedyną formą wsparcia, jaką dla Ciebie mamy. Jeśli weźmiesz w nim udział i uznasz, że potrzebujesz więcej wiedzy i umiejętności, umówimy się z doradcą prawnym, księgowym, biznesowym. W zależności od Twoich potrzeb pomożemy Ci poprawić to, co wymaga poprawy, przygotować odpowiednie dokumenty. Jeśli chcesz założyć nowy podmiot, również daj nam znać – pomagamy przygotować statut i inne dokumenty potrzebne do rejestracji w sądzie, ułatwiamy start 🙂

Szkolenie poprowadzi:

Dorota Pieńkowska – od 1995 roku związana z sektorem pozarządowym. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. W Funduszu PAFPIO zajmuje się zarówno oceną zdolności kredytowej podmiotów aplikujących o pożyczki, jak i monitoringiem pożyczek oraz – ewentualnie – windykacją. Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


Jak się zgłosić na szkolenie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) prześlij na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254  | 42 630 17 49

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną