Bezpłatne szkolenie w Twoim powiecie – „Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem”.

Gdzie i kiedy?

MIEJSCOWOŚĆ* TERMIN SZKOLENIA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Tomaszów Mazowiecki 17 października 2017 do 9 października
Łask 18 października 2017 do 9 października
Rawa Mazowiecka 26 października 2017 do 19 października
Opoczno 6 listopada 2017 do 30 października
Pabianice 7 listopada 2017 do 30 października
Zduńska Wola 13 listopada 2017 do 6 listopada
Zofiówka (gmina Tuszyn) 20 listopada 2017 do 13 listopada

*Dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się szkolenie, znajduje się w programie szkolenia.

Uwaga: Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu i miejsca szkoleń.

Kto się może zgłosić?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników księgowości czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, organizacji i samorządów z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Skrócony program szkolenia

  1. Czym jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (w tym podmiotów ekonomii społecznej)?
  2. Czym jest zlecanie zadań publicznych w trybie pożytku publicznego i jakie są ich rodzaje?
  3. Jak czytać ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego?
  4. Założenia do projektu – fiszka projektowa.
  5. Jak pisać ofertę – część merytoryczna i część finansowa (przedstawienie narzędzia Planer).

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Cel szkolenia

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności podmiotów ekonomii społecznej w zakresie przygotowywania ofert w zakresie realizacji zadań publicznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego w ramach pożytku publicznego.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jakie są rodzaje i tryby współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zlecania zadań publicznych. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przygotowywania oferty na realizację tych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej. Dzięki temu Twoja organizacja poszerzy możliwości pozyskiwania środków na realizację działań, lepiej zakorzeni się w społeczności lokalnej oraz nawiąże efektywną współpracę z samorządem.

Szkolenie poprowadzi:

Karolina Cyran-Juraszek – od 20 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Doświadczony menager zarządzający wieloma projektami. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, którego rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przez 2 lata kierowała systemowym projektem, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej (ES) w Polsce.

Dyrektor, menager, obecnie trener, konsultant wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kierowała m.in. projektem ProveIt.PL!, współautor części finansowej innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej. Zaangażowana w prace nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz 3. sektora i ES. Bierze udział w pracach Stałej Konferencji ES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej Krajowy Program Rozwoju ES, gdzie opracowała część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Od 2015 Członek KM RPO woj. mazowieckiego oraz Komitetu Akredytacyjnego OWES przy MRPiPS. Od 6 lat ekspert społeczny w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju pracowała w zespole badającym ekonomię społeczną oraz uczestniczyła jako ekspert w badaniu luki finansowej i zwrotnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych. Z INSPRO współpracuje od 2010 roku.


Jak się zgłosić na szkolenie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) prześlij na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254  | 42 630 17 49

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną