Bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją – „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”

Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zaprasza obywateli, a zwłaszcza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji, do udziału w projekcie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”.

Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce oraz zwiększenie możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli. Uczestnicy projektu mają powiększyć grono osób aktywnie uczestniczących w konsultacjach aktów prawnych, w szczególności tych, które dotyczą prawa oświatowego. Do udziału w projekcie zaproszeni są członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, a także ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze oraz członkowie, pracownicy i współpracownicy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uczestnicy projektu dowiedzą się:

  • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń
  • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi
  • jak je oceniać i formułować wnioski
  • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku
  • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe
  • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane
  • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych

Udział w projekcie dla jego uczestników i delegujących ich organizacji jest bezpłatny.

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w postaci:

  • cyklu trzech szkoleń (każde po 3 dni) realizowanych od października 2017 do grudnia 2018,
  • szkoleń i wsparcia ekspertów na platformie Moodle po każdym szkoleniu,
  • cyklu czterech webinariów utrwalających zdobyte wiadomości po każdym szkoleniu.

Więcej informacji o projekcie na stronie Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane w każdym z miast wojewódzkich (w Warszawie dla czterech grup uczestników) – terminy i miejsca szkoleń.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną