Bezpłatny warsztat – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy na bezpłatny warsztat „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, który odbędzie się 5 października 2017 r. w biurze INSPRO.

Kiedy: 5 października 2017 r. (czwartek), godz. 9:00 – 14:00

Gdzie: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), ul. Pomorska 40, Łódź


Kto może wziąć udział:

  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non profit) zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego (powiaty łódzki-wschodni, pabianicki, łaski, zduńskowolski, tomaszowski, opoczyński, rawski),
  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.

W warsztacie mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa, które podmioty są zobowiązane do stosowania jej przepisów (tzw. „instytucje obowiązane”). Czy wiesz, że wśród nich znajdują się także organizacje non-profit:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 EUR?

Wśród obowiązków nakładanych przez ustawę znajduje się m.in. zapewnienie pracownikowi odpowiedzialnemu w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego udziału w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Weź udział w bezpłatnym warsztacie i uzyskaj zaświadczenie o jego ukończeniu.


Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Aleksandrą Podkońską: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 lub 42 630 17 49.

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 2 października.

Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną