Byliśmy na Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej

30 listopada 2018 r. byliśmy na Regionalne Forum Ekonomii Społecznej, które odbyło się pod hasłem Co z tą rewitalizacją społeczną? Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Na spotkaniu miała miejsce prezentacja podmiotów, które otrzymały certyfikat Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. W tym roku wpłynęły 2 wnioski o nadanie certyfikatu oraz 7 podmiotów ubiegało się o przedłużenie certyfikacji. Ostatecznie 9 podmiotów otrzymało certyfikaty przyznające lub przedłużające możliwość posługiwania się znakiem „Zakup Prospołeczny”:

  • Fundacja Rodzice Przyszłości,
  • Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”,
  • Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja i Praca”,
  • Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat”,
  • Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna (po raz pierwszy),
  • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Koniczynka (po raz pierwszy),
  •  Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych,
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie prowadzony przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”,
  • Zakład Aktywności Zawodowej „Filcmania” prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Aż 5 posiadaczy Znaku to klienci Centrum KLUCZ, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

Wśród prelegentów Forum znalazł się pan Mirosław Kołodziejczyk, reprezentujący Spółdzielnię Socjalną Zielone Pabianice, który opowiadał o zielonym obliczu rewitalizacji społecznej. Przedstawił również powstanie i działalności spółdzielni.

Podczas Forum uczestnicy mieli okazję odwiedzić nasze stoisko, porozmawiać z naszymi doradcami i zrobić sobie pamiątkową przypinkę.

 

Tekst przygotowała Joanna Błaszczyk 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną