Byliśmy na IX Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 26-28 czerwca 2024 r. odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (w skrócie: OFIP). Jest to organizowane od połowy lat 90. wydarzenie, podczas którego do Warszawy zjeżdżają się przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznicy i samorządowcy, by dyskutować o kondycji III sektora w Polsce.

Na wydarzeniu był również nasz zespół – poniżej przesyłamy podsumowanie najważniejszych spraw, których się dowiedzieliśmy.

92 miliony euro dla Polski w ramach Funduszy Norweskich

  Podczas pierwszego dnia IX Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Ingrid Schulerud – przedstawicielka rządu Królestwa Norwegii; poinformowała, że rząd Norwegii podjął decyzję o dwukrotnym zwiększeniu dotacji w ramach Funduszy Norweskich i EOG dla Polski. Polskie organizacje, będą mogły skorzystać z 92 milionów euro na lata 2025-2028. Celem funduszy jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

  Przeczytaj więcej na stronie OFOP

  Nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

   1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi obejmie Prezydencję w Radzie UE i będzie przewodniczyć jej pracom przez sześć miesięcy. Jako organizacje pozarządowe możemy mieć na nią realny wpływ poprzez uczestnictwo w powoływanej włąśnie Radzie Organizacji Pozarządowych.

   Przeczytaj więcej o naborze kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

   List otwarty do kluczowych instytucji UE, w którym wzywa się je do nadania priorytetu działaniom sprzyjającym rozwojowi przestrzeni dla działań obywatelskich

   Podczas pierwszego dnia OFIPu (26.06) odbyło się spotkanie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Jego efektem było zaprezentowanie listu otwartego skierowanego do kluczowych instytucji UE, w którym wzywa się je do nadania priorytetu działaniom sprzyjającym rozwojowi przestrzeni dla działań obywatelskich, stojącym na straży demokracji i chroniącym prawa podstawowe.

   Zapoznaj się z listem i udziel mu poparcia

   Mieliśmy swój wkład w organizację OFIP

   • udział Małgorzaty Stępień-Dudek w sesji „Modele i wyzwania we współpracy NGO z JST”
   • udział Ilony Sobul w sesji „Sieciowanie i rozwój organizacji wspierających” oraz poprowadzenie przez Rafała Górskiego warsztatu „Jak wygrać kampanię obywatelską?”

   Tych, którzy nie mogli być na OFPIe – zachęcamy do obejrzenia video z debat, które odbywały się 27 czerwca:

   Dodaj nam MOCy!

   Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

   By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

   Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną