Byliśmy na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

30 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.

Podczas spotkania Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, podkreśliła znaczenie aktualizacji Wieloletniego Planu na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.  Z programem rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim do roku 2020 zapoznał Piotr Stronkowski. Dokument jest efektem prac grupy roboczej ds. aktualizacji wieloletniego planu działania na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2013 – 2020 oraz powołanych ekspertów.

Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawiliśmy swoją ofertę skierowaną do podmiotów i otoczenia ekonomii społecznej w województwie łódzkim.

W czasie posiedzenia członkom Komitetu zaprezentowano działania zrealizowane oraz zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016 roku, w ramach realizowanego przez RCPS projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną