Centrum KLUCZ na Regionalnym Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej w Łodzi [RELACJA]

8 grudnia 2017 r. wzięliśmy udział w Regionalnym Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, które organizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Podczas Forum poprowadziliśmy  panel o tematyce: „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.

Do udziału wpanelu zaprosiliśmy troje przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej: Patrycję Ostrogską (Fundacja Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych INERO), Agnieszkę Jaksę (Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach/ Grupa Wolontarystyczna „Agrafka”) oraz Krzysztofa Parola (Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska”). Moderatorem panelu była Karolina Fijołek, doradca w OWES Centrum KLUCZ.

Podczas panelu nasi prelegenci podzielili się z publicznością swoimi przemyśleniami o ekonomii społecznej, a przede wszystkim własnym doświadczeniem z zakresu prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna nie tylko wspiera i pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ale w szczególności nadaje podmiotowość człowiekowi. Dzięki  przedsiębiorczości społecznej wiele osób zyskuje szansę na zmianę swojego dotychczasowego życia.

Nasi rozmówcy zgodzili się, że jest to działalność satysfakcjonująca, lecz okupiona wieloma wyrzeczeniami i naprawdę ciężką pracą, która angażuje liderów podmiotów w różnych sferach życia. Prowadzenie podmiotu ekonomii społecznej jest dużym wyzwaniem, podczas którego trzeba trzymać reżim i wyznaczać sobie konkretne cele do zrealizowania. Nasi rozmówcy podkreślali to jako szczególnie ważne.. Mówili również, że głównym motorem do działania są dla nich właśnie osoby, dla których to robią i z którymi pracują. To człowiek i troska o niego są w stanie wynagrodzić czy nieco poskromić tą krętą drogę, którą trzeba przebyć, aby na końcu odnieść sukces.

Pan Krzysztof Parol podzielił się z nami słowami, jakie usłyszał od swojego pracownika, gdy ten już pracował u niego jakiś czas:

Jak szef do mnie zadzwonił i powiedział, że mam przyjść (do pracy), ja mu powiedziałem: nie podołam, nie dam rady… A szef powiedział, że dam… i dałem radę!

Ta historia ilustruje, jak duże znaczenie ma dla osób zatrudnianych w przedsiębiorstwa społecznych wsparcie otrzymywane od pracodawców czy osób im pomagających. Podkreśla także, iż tworzenie takich miejsc jest potrzebne, a do tego niezbędne jest dodatkowe wsparcie np. w postaci dotacji czy też wprowadzania konkretnych udogodnień prawnych.

Na zakończenie prelegenci zgodzili się, że postawiona w tytule panelu teza, iż ekonomia społeczna jest kluczem do sukcesu to jak najbardziej trafne stwierdzenie. Jednak sukces nie jest tu mierzony wynikiem finansowym, a skalą podejmowanych działań i efektów, jakie one przynoszą. Jest czas zarabiania, ale też dawania, skwitował Pan Krzysztof Parol. Ważne, aby wykonywać małe kroki, ale do przodu. Nie rzucać się na wszystko, tylko step by step. Tą optymistyczną myślą, zakończyliśmy nasz panel.

Podczas Forum trzem podmiotom przyznano certyfikat Zakup Prospołeczny. Jest to znak przyznawany podmiotom ekonomii społecznej, który informuje o tym, że ich produkty są najwyższej jakości, a jednocześnie przy ich produkcji wykorzystywany jest potencjał społeczny.

W tym roku certyfikaty otrzymały:

  • Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”,
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej,
  • Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat”.

Wszystkie te podmioty są klientami Centrum KLUCZ – cieszymy się, że możemy je wspierać 🙂

Panel Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu

Agnieszka Jaksa, Krzysztof Parol Spółdzielnia Piątkowska

panel Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu

Certyfikat Zakup Prospołeczny ZAZ Rawa Mazowiecka

Certyfikat Zakup Prospołeczny Spółdzielnia Socjalna Nadzieja i Praca

Certyfikat Zakup Prospołeczny Fundacja Piękny Świat

Certyfikat Zakup Prospołeczny Spółdzielnia Socjalna Nadzieja i Praca

Certyfikat Zakup Prospołeczny ZAZ Rawa Mazowiecka

Forum PES Certyfikat Zakup Prospołeczny

Certyfikat Zakup Prospołeczny

Patrycja Ostrogska Fundacja INERO

Agnieszka Jaksa Grupa Wolonatrystyczna Agrafka

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną