Centrum KLUCZ na Regionalnym Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej

8 grudnia 2017 r. będziemy na Regionalnym Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej w Łodzi. Podczas Forum Aleksandra Podkońska poprowadzi panel  „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy szczególnie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non profit) oraz jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki z terenu województwa łódzkiego.

W trakcie spotkania zostaną wręczone certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Jest on wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku PES jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonywanych z wykorzystaniem potencjału społecznego.

Panel dyskusyjny organizowany przez Centrum KLUCZ „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” będzie trwać w godz. 13:00- 14:00.

Do udziału w panelu zaprosiliśmy troje gości, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z woj. łódzkiego. Naszymi rozmówcami będą:

  • Patrycja Ostrogska, Fundacja Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych INERO,
  • Krzysztof Parol, Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska”,
  • Agnieszka Jaksa, Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach/ Grupa Wolontarystyczna „Agrafka”.

Debatę będzie moderować Aleksandra Podkońska.

Forum odbędzie się dniu 8 grudnia 2017 roku w Łodzi, w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w godz. 9-15.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na wydarzenie znajdują się na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną