Centrum KLUCZ zaprasza na wizytę studyjną do województwa opolskiego

O tym, że podróże kształcą wiemy nie od dziś. Dlatego Centrum KLUCZ zaprasza na dwudniową wizytę studyjną w dniach 23-24 listopada 2017 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w woj. opolskim. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w wizycie? Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników, współpracowników czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, organizacji i samorządów z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Cel wizyty: Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznają przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej. Dobór wizytowanych podmiotów nie jest przypadkowy – to organizacje, które z powodzeniem wypracowują zysk społeczny i finansowy. Uważamy, że możliwość rozmowy i obserwowania pracy innych przedsiębiorców społecznych jest doskonałym sposobem na ulepszenie swojej działalności.

Wizytowane podmioty:

  1. Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach
  2. Spółdzielnia Socjalna PERUNICA w Byczynie
  3. Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA w Byczynie
  4. Spółdzielnia Socjalna LAS VEGAS, Nasale
  5. Spółdzielnia Socjalna PROFES z Kluczborka
  6. Fundacja Abba Pater, Oddział w Kluczborku
  7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania DOLINA STOBRAWY w Kluczborku

Szczegółowy program wizyty studyjnej (pdf)

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się na wizytę studyjną, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i dostarczyć go do Organizatora do 13 listopada 2017 r. Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu na ul. Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki), pocztą elektroniczną na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl albo faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji. Im lepiej uargumentujesz, dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś z nami pojechać, masz tym większa szansę na zakwalifikowanie się.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254  | 42 630 17 49

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną