Co kryje w sobie Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0?

Celem  programu  organizowanego przez Polskiego Funduszu Rozwoju jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.  Pomoc będzie udzielana możliwie szybko, za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Pojawi się możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0. Program Tarcza Finansowa 2.0 musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

Aktualizacja notki: 21.01.2021 r. 

Tarcza Finansowa PFR 2.0: wsparcie dla mikrofirm

 • Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników i działających w jednej z 45 wskazanych branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Dla firm, których obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie jest wyższy niż 2 mln euro.

Formy wsparcia mikrofirm

 • Subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego.
 • Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł.
 • Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów.
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19.
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
 • Termin składania wniosków: od 15 stycznia 2021 r. 

Tarcza Finansowa PFR 2.0: dla małych i średnich firm

 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników i działających w jednej z 45 wskazanych branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro.

Formy wsparcia małych i średnich firm

 • Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł.
 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min. 30% w związku z COVID-19.
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto.
 • Termin składania wniosków: od 15 stycznia 2021 r. 

Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0). 

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.


Tarcza Finansowa PFR 2.0: dla dużych firm

 • Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro
 • Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
 • Termin składania wniosków: aktualnie możliwe jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Programu

Zmiany w formule programu

 • Znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy,
 • zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej, co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej,
 • większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat.

Na co można wykorzystać środki pozyskane z subwencji?

 • Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.
 • Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
 • Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

Katalog PKD mogących ubiegać się o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Lista została zaktualizowana 05.01.2021 r. z 38 do 45 kodów PKD. 

Weryfikacja kodu PKD będzie odbywać się na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej powyżej wskazanych kodów PKD. Oznacza to, że zniesiono wymóg posiadania jednego z w/w kodów PKD wpisanych w KRS jako działalność przeważająca. Teraz wystarczy, że jeden z tych kodów widnieje w KRS na dzień weryfikacji.


Przeczytaj więcej

Tarcza Finansowa PFR 2.0

W styczniu ruszy Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 35 mld zł na pomoc dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19

Prezentacja Tarcza Finansowa PFR 2.0 – Wsparcie dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną