Co wynika z uchylenia art. 15h specustawy covidowej?

Ogłoszenie ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852) niesie ze sobą bardzo istotne konsekwencje. Sprawcą całego zamieszania jest jej art. 10, który przewiduje uchylenie art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

Na podstawie bowiem tego przepisu orzeczenia o niepełnosprawności, które utraciły ważność w ciągu 90 dni przed 08.03.2020 r. lub po tej dacie, obowiązują do upływu 60 dni od dnia uchylenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Stopniowe odchodzenie od stosowania art. 15h specustawy covidowej będzie mieć swój finał po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wspomnianej ustawy z 9 marca 2023 r. Nastąpiło to 5 maja br. Oznacza to, że uchylenie art. 15h nastąpi dokładnie 6 sierpnia. W związku z tym osoby, którym orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu kończyć się będą 6 sierpnia lub które zostały przedłużone na podstawie art. 15h specustawy covidowej, od 6 sierpnia nie będą przedłużane.

Osoby, których orzeczenia stracą ważność będą musiały wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu. Ustawodawca uwzględnił jednak przepisy przejściowe, by uniknąć niepotrzebnego chaosu w postaci wpływu ogromnej ilości wniosków. Z przepisów tych wynika , że orzeczenia, których termin pierwotnie upływał do 31 grudnia 2020 r. zachowają ważność do 31 grudnia 2023 r. Dokumenty przedłużone mocą art. 15h specustawy, które – gdyby nie ów przepis – utraciły ważność w okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. zachowają ważność do 31 marca 2024 r. Do 30 września 2024 r. zostało przedłużone obowiązywanie orzeczeń, którym data ważności upływała w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie przepisu uchylającego art. 15h czyli do 5 sierpnia 2023 r.

Posiadacze orzeczeń mieszczących się w widełkach terminów określonych przepisami przejściowymi będą mogli zgłosić chęć wymiany dokumentu przed upływem ważności. Z dniem wydania nowego dokumentu, stare orzeczenie straci ważność. 

Zmiany nie ominą także decyzji gminnych w zakresie przyznania świadczeń osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego. Organy samorządu terytorialnego będą musiały dostosować owe decyzje do terminów, w których wygasać będą orzeczenia wydłużone specustawą covidową. Modyfikacja decyzji co do wydłużenia terminu ważności decyzji będzie przeprowadzana z urzędu, bez wymogu zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania w tej sprawie.

Warto także dodać, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano niedawno projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący odwołania z dniem 1 lipca br. stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan ten obowiązywał w Polsce od dnia 16 maja 2022 r. Jest to pokłosie wniosku Głównego Inspektora Sanitarnego popartego danymi statystycznymi o drastycznym obniżeniu krzywej zachorowań.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną