Czas działać! Organizacjo, skorzystaj z pomocy

Animacja w Centrum KLUCZ to nie teoria, ale konkretna praca do wykonania. Tym przyjemniejsza, że realizowana wspólnie z mieszkańcami lokalnych społeczności. Animator jest lustrem, w którym grupa może się przeglądać i dzięki temu zobaczyć to, co i tak doskonale znają, na nowo. To pomaga ruszyć z miejsca i motywuje.

Kiedy słyszysz „animacja”, to…

Pewnie ostatnie o czym myślisz, to działanie wspólnie z innymi. No chyba, że pracujesz w sektorze organizacji pozarządowych, a ten, jak każda branża, rządzi się swoimi prawami. Poza tym, animacja zwykle kojarzy się z filmem. Wpisując w wyszukiwarkę hasło animacja w pierwszej kolejności pojawia się animacja filmowa, poklatkowa, komputerowa. To dość naturalne i nie powinno budzić zdziwienia. Dziedzina ta, choćby ze względu na fakt, że ma związek z kinematografią (animacja filmowa), jest dużo bardziej popularna niż animacja społeczna – stąd pierwsze skojarzenie zwykle wędruje w stronę filmu. Jednak, jak to często w życiu bywa, jej korzenie wcale do kina nie prowadzą.

Animacja czyli co?

Sięgając do źródeł, słowo animacja (z łac. animatio) znaczy dosłownie pobudzanie do działania, aktywności w jakiejś dziedzinie. Animować to ożywiać społeczność lokalną, motywować, pokazywać możliwości rozwoju, zwracać uwagę na drzemiący w niej potencjał, identyfikować zasoby i podejmować wyzwania.

Animator, żeby mógł sprawnie i trafnie rozpoznać potrzeby i potencjał, jaki tkwi w ludziach, powinien być przede wszystkim dobrym obserwatorem. Dalej, role animatora są uzależnione od sytuacji grupy, z którą pracuje. Jest doradcą, negocjatorem, inicjatorem, pomysłodawcą. Bywa także świeckim spowiednikiem, bo osobie z zewnątrz zawsze łatwiej zwierzyć się z problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy. Animator posiada bowiem jedną, niezwykle istotną dla jego roli cechę – nie jest uzależniony od lokalnych uwarunkowań, władzy, grup interesu, autorytetów i obyczajów panujących w społeczności lokalnej, w której pracuje. Jest bezstronny, dlatego może być wiarygodnym partnerem dla mieszkańców. To kluczowe, bo głównym celem animatora jest rozwój społeczności lokalnej. Z daleka widać więcej.

Ale koniec z teoretyzowaniem. Zbyt często ulegamy pokusie i mówimy o animacji,  otulając ją w ciepłe i wygodne frazy takie jak rozwój społeczności lokalnej, pobudzenie do działania, diagnozowanie potrzeb. Animacja, którą prowadzimy w Centrum KLUCZ to coś więcej niż teoria i coś innego niż bajka. Spróbujmy zatem rozpakować to pudełko i dowiedzieć się, na czym konkretnie polega praca animatora.

Nie zawsze musisz mieć plan

„Większość z nas w dzieciństwie bawiła się w grę zwaną ciepło-zimno. Jej zasady polegają na tym, że osoba z chustą zawiązaną na oczach szuka skarbu schowanego przez pozostałych uczestników zabawy. Grupa nawiguje szukającego używając słów <ciepło> i <zimno> tak długo, aż ten go odnajdzie. Podobnie jest z rolą animatora w społeczności lokalnej. To on jest takim nawigatorem, który kieruje grupę we właściwą stronę i pomaga w odnalezieniu skarbów czyli zasobów schowanych na danym terenie.” – mówi Ilona Pietrzak, menadżer Centrum KLUCZ.

To pokazuje, że grupa nie zawsze musi mieć plan, żeby skorzystać z pomocy animatora. Mieszkańcy nie są zobowiązani wiedzieć, w którą stronę iść, żeby sięgnąć po wsparcie animatora. Animator jest od tego, żeby wspólnie z nimi wyznaczyć kierunek. To budujące, że nie musisz wszystkiego wiedzieć na starcie, a nawet jeśli jakiś plan już istnieje, to często ulega on zmianie pod wpływem pracy animacyjnej.

W ramach animacji w Centrum KLUCZ pomagamy:

  • zidentyfikować zasoby tkwiące w społeczności lokalnej (Jakie tradycje są w społeczności? Jakie działają grupy? Jakie są firmy? Jak wygląda współpraca z samorządem? Czy działają tu liderzy i kim oni są?)
  • podjąć decyzję, które obszary warto byłoby rozwijać (Praca z seniorami czy może działania młodzieżowe? Pielęgnowanie tradycji czy promowanie nowych technologii?)
  • podjąć decyzję o formalizacji grupy (Zakładamy fundację czy stowarzyszenie? Czego potrzebujemy na starcie? Ile to kosztuje?)
  • budować współpracę i poszukiwać partnerów do wspólnych działań (Organizujemy sąsiedzkie spotkanie integracyjne czy robimy forum lokalne? Zapraszamy firmy, samorząd, lokalnych liderów? Jakie poruszymy tematy? Co chcemy osiągnąć?)
  • budować lokalne koalicje wokół wspólnych wyzwań (Budujemy koalicję na rzecz rozwoju gminy czy koalicja na rzecz seniorów?)
  • określić zapotrzebowanie grupy na doradztwo i szkolenia oraz skontaktować się z doradcami (Jakiego wsparcia potrzebujemy? Jakie doradztwo dopasować: biznesowe, księgowe, finansowe?).

Pomagamy i dzielimy się swoim doświadczeniem, prowadząc Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Centrum KLUCZ.

Inwestujemy, dając i wiedzę i pieniądze

Szeroko pojęty obszar ekonomii społecznej w woj. łódzkim wciąż potrzebuje rozwoju i wymaga konkretnego wsparcia, także finansowego. Od początku roku, w ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi woj. łódzkiego zorganizowaliśmy 14 szkoleń, 7 forów liderów ekonomii społecznej oraz udzieliliśmy 417 godzin doradztwa (więcej o rezultatach naszej pracy). Inwestujemy w rozwój zarówno tych organizacji, które dopiero zaczynają, jak i tych, które istnieją wiele lat, ale są w stanie uśpienia. Chcemy więcej, więc wciąż wychodzimy w teren i szukamy tych, którzy chcieliby włączyć się w przygodę, jaką jest wspólne działanie i czerpać z tego radość.

Współpraca z Centrum KLUCZ, poza wsparciem animatora, szkoleniami oraz doradztwem, może przynosić też całkiem wymierne rezultaty – w postaci pieniędzy na rozwój dla organizacji pozarządowych (ngo) i grup nieformalnych. Wystartował właśnie konkurs na „Pakiety dla społecznych rakiet”. Można otrzymać 5 tys. zł na zakup produktów i usług, które rozwijają i wzmacniają podmioty ekonomii społecznej w woj. łódzkim.

Pieniądze nie są duże, ale mogą zostać przeznaczone na bardzo konkretne wsparcie – na przykład usługi księgowe, z którymi większość małych organizacji ma kłopot. Warto więc korzystać z oferty Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej i sięgać po pomoc nawet teraz – w okresie wakacyjnym.

W końcu być aktywnym można niezależnie od pory roku 🙂

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną