Czas na solidarność! Ankieta dot. sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wybuchu pandemii COVID-19

Social Economy Europe udostępniło ankietę skierowaną do Podmiotów Ekonomii Społecznej w poszczególnych Państwach Członkowskich UE.

Ankieta ma służyć zebraniu danych dotyczących sytuacji PES/PS w obliczu wybuchu pandemii COVID-19. Rezultaty posłużą analizom prowadzonym przez Grupę Ekspertów ds. Przedsiębiorczości Społecznej przy Komisji Europejskiej oraz w procesie negocjowania instrumentów wsparcia na poziomie UE.

Social Economy Europe chce zmierzyć wpływ pandemii COVID-19 na podmioty gospodarcze sektora ekonomii społecznej, zebrać informacje o Waszej reakcji na kryzys i stać się reprezentantem interesów wszystkich podmiotów współtworzących sektor ES. Chcemy się wsłuchać w Wasze potrzeby i propozycje dotyczące budowania lepszej przyszłości. Jednocześnie, będziemy przyczyniać się do ożywienia gospodarczego i społecznego, którego Europa potrzebuje.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie!

>>Wypełnij ankietę<<

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną