Czerwiec w Centrum KLUCZ

Czerwiec szykuje się u nas bardzo intensywny. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo wydarzeń oraz konkurs, podczas których będziecie mogli zwiększyć swoją wiedzę, poznać innych przedsiębiorców społecznych i rozwijać swoją działalność.

Warsztat: Lustracja w spółdzielni socjalnej

Kiedy: 6 czerwca 2019 r. (czwartek), godz. 14.00-17.00

Gdzie: biuro INSPRO (ul. Pomorska 40, lewa oficyna, sala warsztatowa na półpiętrze)

Plan warsztatu:

 1. Poddanie spółdzielni socjalnej lustracji – czas, zasady
 2. Cel i zadania lustracji organizacji spółdzielczych
 3. Obowiązki i uprawnienia lustratora oraz spółdzielni w czasie lustracji
 4. Zasady i tryb przeprowadzania lustracji oraz dokumentowania jej ustaleń
 5. Zasady i tryb postępowania polustracyjnego oraz postępowania przy ujawnianiu szkód i czynów noszących znamiona przestępstwa
 6. Zasady i tryb postępowania odwoławczego
 7. Odpowiedzialność za nie poddanie spółdzielni lustracji

Cel warsztatu:

Warsztat ma na celu przygotować uczestników szkolenia do lustracji spółdzielni.

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy przedstawicieli (członków zarządu lub pracowników) spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w Łodzi lub w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Jak się zgłosić na warsztat?

Osoby chcące uczestniczyć w warsztacie zapraszamy do kontaktu: Karolina Fijołek karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub tel. 512 034 281 | 42 630 17 49. Wysyłając zgłoszenie e-mailowe w tytule wiadomości należy wpisać Warsztat: Lustracja w spółdzielni socjalnej, a w treści: nazwę i nr KRS reprezentowanego podmiotu oraz imię i nazwisko osoby uczestniczącej w warsztacie. Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca do godz. 15.00. 

Udział w warsztacie jest bezpłatny

Warsztat: RODO w praktyce. Jak chronić dane osobowe zgodnie z prawem?

Kiedy: 8 czerwca 2019 r. (sobota) w godz. 9.00 – 12.00

Gdzie: Łaski Dom Kultury, Łask, ul. Narutowicza 11.

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków zarządu lub pracowników)  zarejestrowanych w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Jak się zgłosić na warsztat?

Osoby chcące uczestniczyć w warsztacie zapraszamy do kontaktu: Justyna Matusiak justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub tel. 512 034 254 | 42 630 17 49. Wysyłając zgłoszenie e-mailowe w tytule wiadomości należy wpisać Warsztat: RODO w praktyce. Jak chronić dane osobowe zgodnie z prawem?, a w treści: nazwę i nr KRS reprezentowanego podmiotu oraz imię i nazwisko osoby uczestniczącej w warsztacie. Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca do godz. 15.00. 

Udział w warsztacie jest bezpłatny

Warsztaty poprowadzi

Agnieszka Krawczyk

Radca prawny Agnieszka Krawczyk – członek okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim studia podyplomowe z prawa podatkowego oraz  zamówień publicznych.  Od 2002 r. ściśle współpracuje z III sektorem (organizacjami pozarządowymi), w tym z akredytowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. łódzkim. Doradza, szkoli i prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże, w tym podmiotów ekonomii społecznej. W ramach praktyki na co dzień zajmuje  się prawnymi aspektami m.in.: ochrony danych osobowych, klauzul społecznych  w zamówieniach publicznych, obsługą prawną projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, prawa pracy, spółdzielczości, ekonomii społecznej oraz pożytku publicznego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, promocji integracji społecznej. W latach 2005/2006 Wiceprezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.  W latach 2007/2008 członek grupy ds. lobbingu i legislacji opracowującej projekt ustawy o firmie społecznej w projekcie „KŁOS” (IW EQUAL 2004-2006).


Warsztat: Fundraising inny niż granty – jak pozyskać darczyńców? Techniki i narzędzia fundraisera – wprowadzenie

Kiedy: 12 czerwca 2019 r. (środa), godz. 16.00-19.00.

Gdzie: Pabianice (miejsce warsztatu podamy w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia na warsztat)

Masz już dosyć loterii grantowych? Chcesz zacząć zdobywać darczyńców dla swojej organizacji? Chcesz dowiedzieć się jak zacząć i co robić, by uniezależniać Twoją organizację od środków publicznych? Nie wiesz jak zaplanować pierwsze działania fundraisingowe? Przyjdź na warsztat i poznaj niezbędne kroki, które pozwolą Ci rozwijać fundraising w Twoim NGO.

Warsztat poprowadzi

Ilona Pietrzak Ilona Pietrzak – Menedżer Centrum KLUCZ – akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, wiceprezes INSPRO. Certyfikowany przez MPiPS doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej. Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych. Kieruje działem Pozyskiwania Funduszy w INSPRO. Trener i doradca. Absolwentka gospodarki przestrzennej ze specjalnością strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy. Absolwentka Programu Menedżerowie NGO oraz Akademii Fundraisingu. Zarządzała wieloma projektami wspierającymi PES, m.in. realizowanym wspólnie z Deutscher Fundraising Verband „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe”, w którym akcent położony był na rozwój fundraisingu i ekonomizacji, czy projektem systemowym dotyczącym zwiększenia świadomości podatników w przekazywaniu 1% podatku na rzecz OPP. Redaktor merytoryczny Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”, współautor „Tylko jeden, a procentuje. Raport nt. mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” oraz Poradnika „MOCni wolontariatem”.

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków zarządu lub pracowników)  zarejestrowanych w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Jak się zgłosić na warsztat?

Osoby chcące uczestniczyć w warsztacie zapraszamy do kontaktu: Justyna Matusiak justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub tel. 512 034 254 | 42 630 17 49. Wysyłając zgłoszenie e-mailowe w tytule wiadomości należy wpisać Warsztat: Fundraising inny niż granty – jak pozyskać darczyńców? Techniki i narzędzia fundraisera – wprowadzenie, a w treści: nazwę i nr KRS reprezentowanego podmiotu oraz imię i nazwisko osoby uczestniczącej w warsztacie. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca do godz. 15.00. 

Udział w warsztacie jest bezpłatny


Konkurs: Pakiet dla społecznych przedsiębiorców

Czy uważasz, że prowadzisz prężnie działający podmiot, ale niestety, mało kto o Was słyszał? Poszukujesz klientów, ale marketing szeptany nie wystarcza? Być może potrzebujecie nowej strony internetowej lub Wasze zapasy wizytówek i ulotek już się wyczerpały? Przydałby się Wam logotyp, ale na pokładzie nie macie grafika? Wystartujcie w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” i pozyskajcie usługi rozwojowe o wartości do 5.000 zł.

Nabór Wniosków w Konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” trwa od 29 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. 

W ramach konkursu sfinansować można, m.in.:

 • zaprojektowanie strony internetowej www;
 • zaprojektowanie identyfikacji wizualnej (logo, roll-upy reklamowe, ulotki, banery reklamowe, foldery promocyjne, wizytówki firmowe);
 • wydruki materiałów reklamowych;
 • inne kwalifikowalne usługi, niezbędne do rozwoju działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu.

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu oraz Wnioskiem


Wizyta studyjna 

Zapraszamy na wizytę studyjną w dniach 17-18 czerwca 2019 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w woj. śląskim.

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków zarządu lub pracowników) zarejestrowanych w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim oraz osoby indywidualne zamieszkałe na terenie ww. powiatów. W szczególności zaproszenie kierujemy do podmiotów i osób zaangażowanych w tworzenie i działanie podmiotów reintegracyjnych.

Cel wizyty:

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznają przykłady dobrych praktyk z zakresu prowadzenia podmiotów reintegracyjnych i przedsiębiorstw społecznych. Dobór wizytowanych podmiotów nie jest przypadkowy – to organizacje, które z powodzeniem prowadzą reintegrację społeczną i zawodową osób z obszaru wykluczenia społecznego. Uważamy, że możliwość rozmowy i obserwowania pracy innych przedsiębiorców społecznych jest doskonałym sposobem na ulepszenie swojej działalności.

Przeczytaj program i zgłoś swój udział

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny


Spotkanie: Solidarny świat – wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w procesie reintegracji społecznej 

13 czerwca 2019 r. w godz. 10.00-15.30 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie do Przystanku Zofiówka w gminie Tuszyn.

Dlaczego warto być w Zofiówce 13 czerwca?

 1. Spotkasz samorządowców z innych gmin i powiatów województwa łódzkiego.
 2. Dowiesz się, w jaki sposób samorządy i organizacje pozarządowe mogą budować solidarność społeczną.
 3. Dzięki prezentacjom najlepszych praktyk, dowiesz się, jak to robią inni.
 4. Poznasz wyjątkowe miejsce – Przystanek Zofiówka, które może Cię zainspirować do działania.
 5. Dowiesz się, jak pozyskać środki na utworzenie nowych miejsc pracy w Twojej gminie.
 6. Dołożysz swoją cegiełkę do budowania solidarności i między ludźmi 🙂

Przeczytaj więcej o spotkaniu i zgłoś się


Trzeci nabór na utworzenie miejsc pracy

Od 18 czerwca do 1 lipca 2019 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.

Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. w powiatach: rawskim, opoczyńskim, tomaszowskim, łódzkim wschodnim, pabianickim, łaskim oraz zduńskowolskim.

Zapoznaj się z dokumentami i złóż formularz rekrutacyjny

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną