Czerwiec w Łódzkim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

W czerwcu nadal mamy dla Was porcję przydatnego wsparcia. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy w ostatnim miesiącu przed wakacjami 🙂

Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

Pozyskaj nawet 120 ooo zł dotacji i stwórz nowe miejsca pracy w swojej organizacji lub załóż nowy podmiot i zatrudnij w nim pracowników.

Od 28 czerwca do 6 lipca będzie trwać nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS),
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (w zakresie biznesowym, finansowo-księgowym oraz prawnym) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.

Przeczytaj więcej o naborze


Doradztwo z zakresu zamówień publicznych

Już wielokrotnie słyszeliście o możliwości złożenia swojej oferty w zapytaniu ofertowym, zamówieniu publicznym lub przetargu, ale nie wiecie, jak się do tego przygotować? Skorzystajcie z naszego doradztwa dotyczącego zamówień publicznych!

Z naszym doradcą możecie porozmawiać o:

 • zakresie możliwych źródeł pozyskiwania zleceń i rozwijania działalności ekonomicznej,
 • przygotowaniu ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania, zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych i innych stosownych przepisów,
 • analizie SIWZ (tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia), umów i innych dokumentów przetargowych, zapytań ofertowych, itp.,
 • redagowaniu odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień i wezwania do uzupełnienia dokumentów w trakcie prowadzonych postępowań,
 • tym, jak rozmawiać z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) o stosowaniu klauzul społecznych.

Przeczytaj więcej o zamówieniach publicznych

Chcesz skorzystać z naszego wsparcia? Skontaktuj się z nami: Karolina Fijołek, karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281 | 42 630 17 49


Pozyskaj 5.000 zł na usługi marketingowe dla swojego podmiotu

Wciąż trwa nabór na realizację usług specjalistycznych dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Zdobądź pakiet usług o wartości 5.000 zł – możemy zrealizować dla Was stronę www, projekty materiałów graficznych oraz wydruki materiałów promocyjnych.

Jak pozyskać usługi?

 1. Zapoznaj się z Zasadami realizacji usług specjalistycznych.
 2. Daj nam znać, że jesteście zainteresowani usługami!
 3. Wypełnij formularz (nasz doradca biznesowy z chęcią Ci pomoże).

Przeczytaj więcej o usługach specjalistycznych


Szkolenie Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Business PLAY – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej”

Kiedy: 22-23 czerwca

Gdzie: Centrum OPUS, ul. Narutowicza 8/10

Szkolenie w formie gry symulacyjnej pozwoli w ciekawy i przyjemny sposób uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zakładania i rejestracji PES,
 • obowiązków podatkowych i wobec ZUS,
 • możliwych źródeł finansowania, płynności finansowej,
 • podstaw prawa pracy,
 • marketingu i negocjacji w przedsiębiorstwie społecznym.

Sprawdź, jak zgłosić się na szkolenie

Organizatorem szkolenia jest Centrum OPUS


Spotkania informacyjne dla osób chcących tworzyć miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Działasz w ekonomii społecznej?  Chcesz rozwinąć swoją organizację lub założyć nową? Szukasz funduszy i chcesz stworzyć nowe miejsca pracy?
Przyjdź na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania nawet 120 tys. zł na stworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Kiedy: 25 czerwca, godz. 9.30

Gdzie: Urząd Marszałkowski w Łodzi, aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 8, sala 901, piętro 9

Sposób zgłoszenia: Dominika Snoch dsnoch@wsparciespoleczne.pl | tel. 796 141 440

Ze względów bezpieczeństwa na parterze przy stanowisku strażników przygotowana będzie lista obecności dla uczestników spotkania, prosimy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Zapoznaj się z informacją o naborze formularzy rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w Łodzi

Kiedy: 12 czerwca, godz. 14.00

Gdzie: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Piotrkowska 17 (wejście od ulicy, obok Poczty Polskiej)

Sposób zgłoszenia: e-mailowo na adres 

Osoby kontaktowe: Dominika Snoch, Beata Majcher tel. 796 141 440

 

Podczas spotkania dowiesz się:

 • kto i na jakie cele może otrzymać bezzwrotne dotację w wysokości max. 120 000 zł;
 • na jakie korzyści może liczyć przedsiębiorca, który utworzy miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jakie są główne wymagania wobec osób fizycznych i prawnych chcących skorzystać ze wsparcia finansowego, pomostowego i pozostałych usług;
 • jak przebiega rekrutacja do projektu.

Przeczytaj więcej o spotkaniu

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną