Czym jest dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników?

Dzięki przepisom art.26 a-c znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wszyscy pracodawcy prowadzący firmę mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie PFRON weszło w życie od 1 stycznia 2004 r.
i pierwszym krokiem, jaki pracodawca musi zrobić jest zarejestrowanie się w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON i złożenie pierwszego wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dalsze procedury rejestracji i certyfikacji pracodawcy można znaleźć na stronie https://www.pfron.org.pl/ .

 

Pracodawca ma obowiązek wiedzieć, na kogo przysługuje dofinansowanie.  Przypada ono
w udziale pracownikom niepełnosprawnym, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające od jednej z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnych oraz zatrudnionym zgodnie z przepisami prawa pracy.

 

Ważnym faktem jest, iż od 1 marca 2011 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do wynagrodzeń, nie przysługuje  na pracowników z ustalonym prawem do emerytury, którzy posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Jakie warunki należy spełnić do ubiegania się o dofinansowanie?

O dofinansowanie do wynagrodzenia do pensji pracowniczej może ubiegać się podmiot, który jest:

  • Pracodawcą, prowadzącym zakład pracy chronionej
  • Pracodawcą, zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
  • Pracodawcą, zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

 

Jakie są kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Od 1 kwietnia 2014 r. wynoszą one:

  • 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Przy czym, w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym kwoty wyżej wymienione są zwiększane o 600 zł.

 

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania miejsca pracy z PFRON? Zgłoś się na bezpłatne doradztwo:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną