Do zobaczenia na XVI Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2023

W dn. 12 i 14 czerwca 2023 r. zapraszamy Was na dwa panele Europejskiego Forum Gospodarczego, podczas których będziemy mówić o rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej i współpracy z samorządem i biznesem. Wydarzenie odbędzie się w Łodzi, w hotelu Vienna House by Wyndham Andel’s Łódź (ulica Ogrodowa 17).

Panel: Zintegrowane działania: współpraca biznesu, samorządu i NGO na rzecz ESG/CSR

12.06.2023 r., godz. 11.15 (planowana sala: Damask 2 – prosimy o sprawdzenie lokalizacji panelu po przybyciu na miejsce wydarzenia)

5 stycznia 2023 r. weszła w życie dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Raportowanie ESG, czyli Środowiskowe, Społeczne i Ładu Korporacyjnego to typ raportu niefinansowego, który pozwala przedstawić swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju.

Podczas panelu odpowiemy na pytania:

 • Czym jest ESG i jak się do niego przygotować?
 • Kto zyska, a kto straci na ESG?
 • Jak współpracować międzysektorowo, by zwiększyć swoją skuteczność?
 • Jaki wpływ ESG będzie miało na firmy, samorządy, organizacje społeczne, społeczności lokalne?

W panelu udział wezmą:

 • Robert Barański – moderator, pracownik Instytutu Spraw Obywatelskich;
 • Michał Sobczyk – specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego;
 • dr Agata Rudnicka– ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności, ESG i zrównoważonego rozwoju
 • Jakub Pyrzanowski – Prezes Fundacji Krok do Przodu;
 • Dariusz Cieślak- samorządowiec, wójt Gminy Sędziejowice;
 • dr Daniel Kiewra – Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, należy zarejestrować się poprzez stronę: https://elodzkie.pl/wydarzenia/xvi-europejskie-forum-gospodarcze-lodzkie-2023


Panel: Dajmy im tę moc – realizujmy usługi społeczne lokalnie i odpowiedzialnie zlecając je podmiotom ekonomii społecznej

II panel: 14.06.2023 r., godz. 11.00 (planowana sala: Velour 1 – prosimy o sprawdzenie lokalizacji panelu po przybyciu na miejsce wydarzenia)

Myśląc o przyszłości ekonomii społecznej niezbędne jest przyjęcie szerszej perspektywy uwzględniającej rozwój usług społecznych, stanowiący obecnie jedno z najważniejszych wyzwań budowania aktywnej polityki społecznej. Podmioty ekonomii społecznej już w tej chwili dostarczają istotną część usług społecznych, jednakże istotnym jest kontraktowanie ww. usług w sposób zapewniający wzmacnianie stabilnej i systemowej współpracy między samorządem a PES. Dzięki temu nastąpi koncentracja na aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób zależnych, kobiet oraz osób starszych. Dzięki temu tworzą się nowe możliwości rynkowe dla rozwoju ofert usług świadczonych przez PES/PS.

W panelu udział wezmą:

 • Magdalena Waloch – moderator, trener, doradca biznesowy, przedsiębiorca;
 • Marszałek Zbigniew Ziemba – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
 • Karolina Fijołek-Głowacka – przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich;
 • Maria Magdalena Poulain – przedstawicielka OWES Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS;
 • Tomasz Musielski – przedstawiciel OWES „JA-TY-MY”;
 • Andrzej Barszcz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku;
 • Piotr Pietrzak – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, należy zarejestrować się poprzez stronę: https://elodzkie.pl/wydarzenia/xvi-europejskie-forum-gospodarcze-lodzkie-2023

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną