Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

W niniejszej publikacji znajdują się informacje na temat przykładowych działań, które podjęły ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne, aby zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie. Pokazujemy także problemy z jakimi się zmagają i przedstawiamy podjęte przez nich rozwiązania. Z niej dowiecie się również, jak kompleksowe wsparcie świadczą OWES, wzmacniając sektor ekonomii społecznej w lokalnych społecznościach.

W publikacji znajdują się przykłady dwóch przedsiębiorstw społecznych wspieranych przez Centrum KLUCZ:

  • Młodzi gniewni… i aktywni w Pabianicach. Mirosław Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Oratorium – podmiot objęty wsparciem przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ
  • RAMPA – tam, gdzie wyrównują się szanse. Małgorzata Frach, Fundacja Dzielnia – podmiot objęty wsparciem przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

Czytaj bezpłatnie pdf

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną