Dołącz do listy przedsiębiorstw społecznych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych. Dołączyć mogą do niej te fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. not for profit, które posiadają zweryfikowany status przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwo społeczne – czym jest?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

  • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
  • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum ćwierć etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 50% z nich (w określonych przypadkach 20% lub 30%) spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Zapoznaj się ze szczegółową definicja przedsiębiorstwa społecznego

Dlaczego warto dołączyć do listy przedsiębiorstw społecznych?

  • Zwiększa się dzięki temu możliwość bycia wyszukanym przez potencjalnych zamawiających usługi/ produkty.
  • Zwiększa się możliwości pozyskiwania klientów i zamówień.
  • Zwiększa się widoczności przedsiębiorstwa pod katem uzyskania np. zaproszeń na wydarzenia dedykowane przedsiębiorstwom społecznym.
  • Lista jest narzędziem promocji działań przedsiębiorstw społecznych.
  • Podmiot wpisany na listę PS może pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  • Podmiot wpisany na listę PS może starać się o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategoriach dedykowanych wyłącznie przedsiębiorstwo społecznym.

Lista dostępna jest na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Lista będzie aktualizowana co miesiąc.

Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego?

Podmiot ekonomii społecznej może ubiegać się o nadanie statutu przedsiębiorstwa społecznego we właściwym dla niego  terytorialnie Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Weryfikacja podmiotu odbywa się na podstawie oświadczenia wnioskującego podmiotu oraz karty weryfikującej spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego.


Zapoznaj się z dokumentami

Zasady przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w woj. łódzkim

Oświadczenie i wniosek dla podmiotu innego niż spółdzielnia socjalna

Oświadczenie i wniosek dla spółdzielni socjalnej

Wzór informacji o przyznaniu statusu PS

Wzór informacji o nieprzyznaniu statusu PS

Wzór karty weryfikującej PS


Chcesz, by Twoje przedsiębiorstwo trafiło na listę? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego


Przedsiębiorstwo społeczne – informacje w Polskim Języku Migowym

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną