Doradztwa biznesowe: adaptowanie rozwiązań, praktyk, doświadczeń z obszaru Ekonomii Tradycyjnej do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do skorzystania z doradztw biznesowych oferowanych przez Piotra J. Wypycha. Różne tematy, ale łączy je jedna myśl przewodnia – adaptowanie rozwiązań, praktyk, doświadczeń z obszaru Ekonomii Tradycyjnej do podmiotów Ekonomii Społecznej.

Doradztwo: Samotność lidera

Plany, inwestycje, dyskusje, weryfikowanie, prawnicy, umowy, urzędy, wnioski, sprawozdania, pożyczki, kredyty, zastawy, hipoteki, leasingi, ubezpieczenia, finansowania, dofinansowania, dotacje, raporty, zestawienia, koszty, wydatki, dynamika, struktura, alokacja, analiza, przelewy, salda, obciążenia, akceptacje, sieci, hurtownicy, klienci, umowy, promocje, reklamy, targi, kampanie, analizy, rozliczenia, optymalizacje, wydajności, PR, znaki, rejestracje, procesy, spory, sądy, arbitraże, systemy, specyfikacje, wdrażanie, uruchamianie, korygowanie, lokalizacje, sklepy, towary, ludzie, internet, social media, dostawy, opakowania, zwroty, reklamacje, bonusy, obniżki, wyprzedaże, wywiady, rekrutacje, selekcje, spory, ochrona, monitoringi, procedury, dostępy, pozwolenia, emisje, protesty, RODO….

W przedsiębiorstwie społecznym „samotność na szczycie” może być dotkliwa. Bycie Lider-opiekunem to jest wyzwanie. Wspólnie, na spokojnie, z perspektywą doświadczenia z obszaru ekonomii tradycyjnej, możemy przenalizować sytuację, wspólnie określić priorytety i wspólnie się do nich odnieść. Złapać inny punkt widzenia i trochę oddechu. Spotkanie i rozmowa z kimś z zewnątrz, da świeżą wizję tego co robić, w jakim kierunku podążać, ułatwi dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji.

Dla kogo? : dla liderów, prezesów, menedżerów, prowadzących podmioty ekonomii społecznej (PES) lub przedsiębiorstwa społeczne (PS)

Czas: indywidualnie

Forma: doradztwo osobiste w biurze, na miejscu u klienta, zdalne


Doradztwo: Informacyjno-kontrolne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego

Nadzór, kontrola, monitoring, controlling… wbrew pozorom to nie jest zbiór synonimów. Nadzór pilnuje żebyśmy kopali rów, kontrola sprawdza czy kopiemy ten rów, monitoring sprawdza, ile metrów rowu jest wykopane na godzinę, a controlling pyta, po co kopiemy ten rów. A jeszcze nawet nie doszliśmy do tego, ile to kosztuje (i kto za to zapłaci). Co wiemy, co powinniśmy wiedzieć, co jest konieczne, co jest przesadą, żeby prowadzić przedsiębiorstwo?

Program współpracy:

 • Omówienie podstawowych zasad prowadzenia przedsiębiorstwa od strony podstaw na jakich podejmowane są decyzje – trochę teorii i aspekty praktyczne.
 • Sposoby i zasady pozyskiwania, organizowania, przechowywania i wykorzystywania danych.
 • Ścieżka dane –> informacja –> wiedza.
 • Źródła danych w firmie, przetwarzający, użytkownicy.
 • Pamięć indywidualna, zbiorowa, instytucjonalna firmy.
 • Specyfiki branżowe i lokalne, różnice potrzeb i możliwości pomiędzy różnymi podmiotami.

Dla kogo?: dla zarządzających i dla kluczowego personel PES/PS

Czas: indywidualnie

Forma: doradztwo osobiste w biurze, na miejscu u klienta, zdalne


Doradztwo: Jak, będąc PSem, działać jak firma ekonomii tradycyjnej?

Przedsiębiorstwo społeczne i przedsiębiorstwo tradycyjne, w ogólnym opisie niewiele się różnią. Ich „spis treści” jest bardzo podobny. Rynek, produkcja, księgowość, marketing itd. Ale diabeł siedzi w szczegółach, a właściwe pytanie brzmi – nie co, ale jak? Jak, będąc PS, działać jak firma ekonomii tradycyjnej.

Przegląd krytycznych obszarów przedsiębiorstwa:

 • Strategia
 • Zarządzanie
 • Finanse / Koszty
 • Sprzedaż Marketing Promocja
 • Budowanie relacji biznesowych

Doradztwo da szansą analizy sytuacji, dyskusji i wspólnego wyboru działań. Umożliwi również asystowanie przy zmianach.

Dla kogo?: dla zarządzających i dla kluczowego personel PES/PS

Czas: indywidualnie

Forma: doradztwo osobiste w biurze, na miejscu u klienta, zdalne


Adaptowanie rozwiązań, praktyk, doświadczeń z obszaru Ekonomii Tradycyjnej do podmiotów Ekonomii Społecznej

Przedsiębiorstwo Społeczne i Przedsiębiorstwo Tradycyjne, w ogólnym opisie niewiele się różnią. Ich „spis treści” jest bardzo podobny. Rynek, produkcja, księgowość, marketing itd. Ale diabeł siedzi w szczegółach, a właściwe pytanie brzmi – nie co, ale jak?

Doradztwo biznesowe obejmuje wszystkie istotne elementy przedsiębiorstwa:

[Strategia]

 • Wsparcie przy wyborach strategii, kierunków działania;
 • Wsparcie przy opracowaniu biznesplanu, prowadzeniu analiz, ocenie stanu przedsiębiorstwa i jego otocznia;
 • Analiza specyfiki branżowej.

[Zarządzanie]

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • Profesjonalizacja organizacji.

[Finanse / Koszty]

 • Planowanie finansowe;
 • Optymalizacja kosztów;
 • Pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania (tradycyjnego, dotacji i instrumentów zwrotnych dla ES).

[Sprzedaż Marketing Promocja]

 • Doradztwo marketingowe, budowanie strategii;
 • Pomoc w poszukiwaniu partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, budowanie powiązań kooperacyjnych.

[Sieciowanie]

 • Pomoc w nawiązywaniu relacji z lokalnymi partnerami;
 • Budowanie relacji biznesowych z otoczeniem.

[Restrukturyzacja]

 • Restrukturyzacja działalności.

Doradztwo biznesowe zawsze dostosowane jest do indywidualnych potrzeb. Stosując sprawdzone rozwiązania adaptuje je do specyficznych potrzeb miejsca, czasu, przedsiębiorstwa.

Połączone z doradztwem specjalistycznym (np. prawnym, księgowym, kadrowym) obejmuje cały obszar działania i istnienia przedsiębiorstwa.


Doradztwo poprowadzi

Piotr Wypych

Piotr J. Wypych – Naturalnym obszarem jego kompetencji są analizy finansowe, controlling, doradztwo finansowe, ale działał też w dziedzinach takich: jak strategia, sprzedaż, marketing, social media. Wieloletni doradca oraz dyrektor finansowy spółek prywatnych i publicznych. Członek zarządów firm i rad nadzorczych spółek prywatnych i publicznych. Przez ponad 10 lat zajmował się funduszami typu Venture Capital i Private equity. Współpracował z ekspertami i doradcami szeregu instytucji finansowych i biznesowych w Polsce i za granicą. W Instytucie zajmuje się szeroko rozumianym Doradztwem Biznesowym (duże D i duże B!). Osiągnął wiek, w którym szereg rzeczy które go bawiły już przestały i intensywnie zastanawia się co teraz. Szczególnie, że z powodu Covida nie może przesiadywać w kawiarniach, uczyć się tanga czy chodzić do kina (najlepiej prowadzonego przez przedsiębiorstwo społeczne).


Chcesz skorzystać z doradztwa biznesowego z Piotrem J. Wypychem? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281.

Podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Michał Jarosławski: tel. 519-300-648 | e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną