Przyznajemy dotacje na utworzenie miejsca pracy – II nabór

Chcesz zatrudnić pracownika w fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej, spółki not for profit)? Zastanawiasz się czy dasz radę? Pomożemy w realizacji Twojego pomysłu na biznes społeczny. Pomożemy Ci utworzyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne zarówno pod kątem prawnym, finansowym, jak i (przede wszystkim) biznesowym. Oferujemy m.in. dotację w wysokości do 20.000,00 zł (na jedno miejsce pracy).

Uruchamiamy nabór formularzy zgłoszeniowych dla osób indywidualnych oraz osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Nabór potrwa od 26 sierpnia do 12 września 2016 r.

Jeśli prowadzisz lub chcesz prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, szukasz pracy lub planujesz ekonomizację działalności swojej organizacji – oferujemy bezzwrotną dotację na utworzenie miejsca pracy w wysokości do 20.000,00 zł (na jedno miejsce pracy), wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na maksymalnie 6 miejsc pracy. Nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne mogą dodatkowo skorzystać ze wsparcia pomostowego (1.850 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości 1.300 zł na kolejne 6 miesięcy).

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

  • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tj. podjęcia działalności ekonomicznej).

Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

  • bezrobotnych, w tym najbardziej oddalonych od rynku pracy (zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),
  • niepełnosprawnych,
  • pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Oprócz wsparcia finansowego zapewniamy kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym szkolenia zawodowe. Oferujemy również bieżące wsparcie doradcze dla istniejących oraz nowo powstałych przedsiębiorstw.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania formularza zgłoszeniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, 519 300 647, 42 630 17 49.

Dokumenty:

Przeczytaj regulamin projektu (doc)

Zapoznaj się z kartami oceny (zip)

Pobierz formularze do wypełnienia (zip)

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (wraz z niezbędnymi załącznikami) odeślij na adres:
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
(uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), lub złóż osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 12 września 2016 r. do godz. 10:00.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną