Finanse i współpraca – czerwcowe webinary

W czerwcu tematem przewodnim webinarów są finanse i współpraca. Sprawdź, co przygotowaliśmy i wybierz pasujący Ci temat! Ponownie spotykamy się na platformie ZOOM.

Webinar: Kondycja finansowa przedsiębiorstwa społecznego

Dowiesz się:

 • jak definiować kondycję finansową,
 • co to jest optymalizacja,
 • jak stosować narzędzia analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie społecznym.

Termin spotkania: 21 czerwca 2021 r., godz. 10.00-12.00

Webinar: 2+2=5 – kooperacja w trzecim sektorze

Będzie mowa o:

 • partnerstwie, współpracy, kooperacji,
 • kapitale społecznym w sektorze pozarządowym,
 • efekcie synergii w świetle działań wewnątrz- i międzysektorowych.

Termin spotkania: 24 czerwca 2021 r., godz. 10.00-12.00

Webinar: Przedsiębiorczość społeczna czy społeczność przedsiębiorcza – dla każdego coś miłego

Będzie mowa o:

 • przedsiębiorczości w trzecim sektorze,
 • etapach profesjonalizacji działań – kryteria obiektywne i subiektywne,
 • blaskach i cieniach działalności ekonomicznej,
 • szansach i wyzwaniach działalności ekonomicznej.

Termin spotkania: 30 czerwca 2021 r., godz. 10.00-12.00

Webinary poprowadzi

Adrian Ignasiak

Doradca biznesowy, trener przedsiębiorczości, broker edukacyjny, haker wzrostu w przedsiębiorstwach społecznych i przedsiębiorca, a z wykształcenia administratywista. Doświadczenie zdobywał w administracji publicznej, sektorze pozarządowym oraz w dużym i małym biznesie. Różnorodność, elastyczność i skuteczność to pojęcia najlepiej oddające charakter jego działań.
Współpracuje z przedstawicielami wszystkich sektorów. Jednak największym upodobaniem cieszą się u niego tzw. przestrzenie międzysektorowe, gdzie jako contact-maker przyczynia się do nawiązywania partnerstw i kooperatyw różnego typu. Pasjonat interim managementu, który od kilku lat propaguje i wdraża w sektorze ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych. Wyznacznikiem skuteczności i szczególnej satysfakcji, jest moment, kiedy klient staje się samodzielny i zaradny, a on sam staje się niepotrzebny.


Webinar: Praktyczne wypełnianie formularza rekrutacyjnego na tworzenie miejsc pracy

Będzie mowa o:

 • ocenie formalnej – co zrobić, by nie odpaść w przedbiegach?
 • kluczowych zasadach wypełniania formularza,
 • tym, na co zwrócić uwagę, by osiągnąć sukces,
 • tym, jak się przygotować na rozmowę rekrutacyjną.

Termin spotkania: 01 lipca 2021 r., godz. 09.00-12.00

Webinar poprowadzą

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Certyfikowany doradca biznesowy. Ukończyła kurs trenerski I stopnia. Z Instytutem związana od 2013 r., głównie z Centrum KLUCZ. Od 2016 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jako doradca ogólny i biznesowy pracuje z organizacjami, które wstąpiły na drogę działalności ekonomicznej i wspiera je w dzielnym podążaniu tym szlakiem. Doradza co robić, by organizacje działały sprawnie i rosły w siłę. Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego.

Naturalnym obszarem jego kompetencji są analizy finansowe, controlling, doradztwo finansowe, ale działał też w dziedzinach takich: jak strategia, sprzedaż, marketing, social media. Wieloletni doradca oraz dyrektor finansowy spółek prywatnych i publicznych. Członek zarządów firm i rad nadzorczych spółek prywatnych i publicznych. Przez ponad 10 lat zajmował się funduszami typu Venture Capital i Private equity. Współpracował z ekspertami i doradcami szeregu instytucji finansowych i biznesowych w Polsce i za granicą. W Instytucie zajmuje się szeroko rozumianym Doradztwem Biznesowym (duże D i duże B!).


Dla kogo?

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w jednym z powiatów: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim (bez względu, czy prowadzą bądź nie działalność ekonomiczną) oraz organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące aktywnie działalność ekonomiczną.


Jak się zapisać?

Aby dołączyć do spotkania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na dzień przed datą webinaru.

Przed zarejestrowaniem na wydarzenie zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną:

WAŻNE: wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznacznie z automatycznym dopisaniem do listy uczestników. Zgłoszenia będą weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

Udział w webinarach jest bezpłatny.


Więcej informacji udziela

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną