Finansowanie i współpraca – oferta doradztw biznesowych

Poszukujesz nowych źródeł finansowania dla działalności swojej organizacji? Chcesz nawiązać współpracę z firmą w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu? Masz zamiar rozpocząć współpracę międzynarodową i chcesz dowiedzieć się jak to zrobić? Skorzystaj z bezpłatnych doradztw Roberta Barańskiego – doradcy biznesowego.

Oferta tematyczna doradztw biznesowych

Doradztwo w zakresie finansowania organizacji pozarządowych

Dowiesz się:

 • Skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na działalność administracyjną i statutową fundacji i stowarzyszeń.
 • Co oznacza w praktyce dywersyfikacja źródeł finansowania zewnętrznego.
 • Gdzie szukać dotacji krajowych i grantów zagranicznych.
 • W jaki sposób pozyskać darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych.
 • W jaki sposób może być prowadzona działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowych.
 • Jak jest specyfika wykorzystania restricted i unrestricted founds.
 • Jaka jest specyfika języka i psychologii grantodawców, darczyńców i sponsorów.
 • Jakie są główne przyczyny niepowodzenia w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego.

Doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych   

Poznasz odpowiedzi na pytania:

 • Jakie korzyści może mieć organizacja ze współpracy międzynarodowej?
 • Jak zaprezentować organizację na forum międzynarodowym?
 • W jaki sposób znaleźć odpowiednich partnerów poza granicami kraju?
 • Jakie są korzyści z przynależności do międzynarodowych organizacji sieciowych?
 • Jaka jest specyfika konstrukcji i realizacji programów i projektów międzynarodowych?
 • Skąd pozyskać dofinansowanie na działalność międzynarodową?
 • Jakich błędów nie należy popełniać w kontaktach międzynarodowych?

Doradztwo w zakresie współpracy fundacji i stowarzyszeń z biznesem

Korzyści dla Ciebie

 • Dowiesz się na czym polega współpraca organizacji pozarządowych z biznesem.
 • Poznasz główne formy i metody współpracy fundacji i stowarzyszeń z przedsiębiorstwami i korporacjami.
 • Dowiesz się w jakich obszarach merytorycznych najczęściej odbywa się współpraca organizacji pozarządowych z biznesem.
 • Poznasz podstawowe zasady nawiązywania skutecznych kontaktów z organizacjami pozarządowymi i firmami komercyjnymi.
 • Dowiesz się na jakie korzyści ze współpracy może liczyć organizacja pozarządowa oraz jakie korzyści mają firmy komercyjne.
 • Dowiesz się jakich błędów należy unikać budując trwałe relacje pomiędzy  firmą i organizacją pozarządową.

Doradztwa prowadzi

Robert Barański – od przeszło dwudziestu lat zajmuje się różnymi aspektami funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce i Europie zarówno w wymiarze praktycznym (zarządzanie organizacjami, realizacja projektów) jak i edukacyjnym (wykłady, publikacje). Specjalizuje się w działaniach dotyczących porządkowania sytuacji administracyjnej i finansowej, pozyskiwania nowych źródeł finansowania zewnętrznego, współpracy zagranicznej, zarządzania strategicznego i bieżącego.


Jak zgłosić się na doradztwo?

Na doradztwa zapraszamy osoby indywidualne, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Skontaktuj się z nami i zapisz się:

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną