FIO 2016 ogłoszenie naboru wniosków

Od 1 września dostępne są formularze Generatora wniosków w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Termin składania ofert w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4,w tym w ramach Komponentu Działań Systemowych przypada od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15.

Oferty w ramach Priorytetu 2 będzie można składać dopiero od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz
Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3
Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4.

Dodatkowo, aby ułatwić organizacjom ubieganie o środki, MPiPS udostępniło Planer budżetu FIO 2016 – przygotowany przez  Karolinę Cyran-Juraszek – którą również znajdziecie wśród ekspertów Centrum KLUCZ. Narzędzie pozwoli przygotować oferentom zainteresowanym aplikowaniem o środki z FIO budżet projektu do konkursu FIO 2016, a po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, ułatwi zarządzanie finansami projektu. Ponadto pozwoli także przygotować część sprawozdania finansowego. Narzędzie działa w trybie off-line, aby z niego skorzystać wystarczy mieć zainstalowane oprogramowanie MS Excel.

Planer budżetu FIO 2016

Szczegóły konkursu

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną