Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 – przewodnik

Obecnie w kontekście pozyskiwania środków unijnych znajdujemy się w dość ciekawym momencie, w tzw. okresie przejściowym. Formalnie jesteśmy na początku nowego okresu finansowania (2021-2027). Część nowych programów unijnych została już zatwierdzona, część zatwierdzeń jeszcze się finalizuje, w większości przypadków znane są już harmonogramy konkursów planowanych na rok 2023. Pierwsze konkursy w ramach programów krajowych ruszyły, większość konkursów krajowych i regionalnych ruszy lada moment. Z niecierpliwością ich oczekujemy.

Na jakie wsparcie z Unii Europejskiej czekamy?

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro, co daje ok. 353 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Spora część finansowania będzie wydatkowana na transformację cyfrową oraz szereg zmian mających na celu osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050, co jest głównym celem zbioru inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej pod nazwą Europejski Zielony Ład (European Green Deal).

W nowym okresie finansowania polityka Unii Europejskiej skupia się wokół sześciu celów strategicznych zapisanych w Polityce Spójności UE na lata 2021-2027, która to jest główną polityką inwestycyjną Unii Europejskiej. Ma ona za zadanie zapewnić korzyści wszystkim regionom i miastom w UE oraz wspierać wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

6 celów strategicznych Polityki Spójności:

Cel 1.: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa.
Cel 2.: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa.
Cel 3.: Lepiej połączona Europa.
Cel 4.: Europa o silniejszym wymiarze społecznym.
Cel 5.: Europa bliżej obywateli.
Cel 6.: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

W Polsce cele te będą realizowane dzięki dotacjom w postaci programów krajowych i regionalnych. Z otrzymanej kwoty 76 mld euro (353 mld zł), prawie 60% funduszy trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, a ponad 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. W Polsce obowiązuje 16 programów regionalnych, każde województwo posiada własny program, który sfinansuje inwestycje na jego terenie. Łącznie województwa dostaną 155,4 mld zł (44% środków unijnych przeznaczonych dla Polski).

Dodatkowo programy regionalne oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zapewni regionom najdotkliwiej odczuwającym skutki przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, czyli województwom śląskiemu, wielkopolskiemu, dolnośląskiemu, łódzkiemu i małopolskiemu.

Zapoznaj się z przewodnikiem po Funduszach Unijnych 2021-2027 (pdf)

Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


Chcesz skorzystać z Funduszy Unijnych i nie wiesz, od czego zacząć? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych, samorządów i firm z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Małgorzata Stępień-Dudek

Małgorzata Stępień-Dudek

malgorzata.stepien@instytut.lodz.pl

tel. 790 306 686

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną