Grudzień w Centrum KLUCZ – bezpłatne szkolenia i doradztwa

Zrób sobie i swojej organizacji przedświąteczny prezent – przyjdź na bezpłatne szkolenia i doradztwa. Sprawdź, co dla Was przygotowaliśmy!

Bezpłatne szkolenie „Techniki negocjacji i sprzedaży”

Szkolenie poprowadzi poprowadzi Tomasz Piotr Sidewicz.
Kiedy?: 1 grudnia 2016 r. (czwartek), godz. 9-17

Gdzie?: Aquarium Centrum Fit Rawa, ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka

Skrócony program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w świat sprzedaży
 2. Czy sprzedaż jest dla każdego?
 3. Sprzedaż a negocjacje – różnice
 4. Negocjacje w biznesie

Dlaczego warto być na szkoleniu?:

 • zapoznasz się z metodami  prowadzenia sprzedaży z uwzględnieniem zasad negocjacji, perswazji oraz wywierania wpływu,
 • rozpoznasz własne umiejętności w obszarze sprzedaży i negocjacji,
 • nauczysz się skutecznie rozmawiać z biznesem.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych w jednym z wymienionych powiatów: łaskim, zduńskowolskim, łódzkim-wschodnim, pabianickim, tomaszowskim, opoczyńskim lub rawskim.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Zapisz się na szkolenie

 

Bezpłatne szkolenie „Podstawy rachunkowości dla członków zarządu podmiotu ekonomii społecznej: o dobrej współpracy z księgowym”.

Szkolenie poprowadzi Teresa Zagrodzka.

Kiedy?: 7 grudnia (środa), 8 grudnia (czwartek) 2016 r., godz. 9-17

Gdzie?: 11 Muz, Piramowicza 11/13, Łódź

Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe obowiązki członków zarządu w zakresie finansów – podstawy prawne.
 2. Podstawowe obowiązki podmiotu ekonomii społecznej w zakresie rachunkowości.
 3. Podział odpowiedzialności wewnątrz podmiotu (między zarządem a księgowym). Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.
 4. Co księgowi powinni wiedzieć: jaką wiedzę członkowie powinni przekazać księgowym? Oczekiwania zarządu wobec księgowych.
 5. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze podmiotów ekonomii społecznej w zakresie rachunkowości
 6. Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat
 7. Sprawozdanie finansowe: czytanie i analizowanie sprawozdań finansowych podmiotu 
 8. O współpracy zarządu z księgowymi na przykładzie sporządzania sprawozdania finansowego. Wzajemne oczekiwania zarządu i księgowych.

Dlaczego warto być na szkoleniu?:

 • zyskasz świadomość obowiązków prawnych członków zarządu i obowiązków sprawozdawczych podmiotów ekonomii społecznej,
 • poznasz „język księgowych”,
 • otworzysz się na komunikację z księgowymi, w tym szczególnie w zakresie kształtu sprawozdania finansowego organizacji,
 • nauczysz się rozumieć informacje o sytuacji finansowej organizacji,
 • zapoznasz się z podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu? : Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Dowiedz się więcej o szkoleniu

 

Jako Centrum KLUCZ bierzemy udział w wydarzeniach istotnych dla rozwoju ekonomii społecznej. Sprawdź, gdzie możesz się z nami spotkać:

Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej – debata „Być i mieć – co możemy zrobić, żeby przedsiębiorstwa społeczne stawały się coraz silniejsze?”

9 grudnia zorganizujemy debatę na Forum PES z województwa łódzkiego. Do rozmowy zaprosiliśmy Kazimierę Frączak – prezes Spółdzielni Socjalnej „Promyk Nadziei” w Opocznie, Wacława Adamczyka – wiceburmistrza Rawy Mazowieckiej,  Wojciecha Wojtysiaka – prezesa Spółdzielni Socjalnej „ODBLASK oraz Aleksandrę Podkońską – reprezentującą Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO). Porozmawiamy o tym, jakie wyzwania stoją dziś przed podmiotami ekonomii społecznej i zastanowimy się, czy istniejący system wsparcia odpowiada na ich realne potrzeby. Naszym celem jest wypracowanie wspólnych rekomendacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych

13 grudnia weźmiemy udział w Forum organizowanym  przez Urząd Miasta Łódź oraz Fundację Centrum CSR.PL. Spotkanie ma na celu stworzenie wszystkim zainteresowanym stronom – czyli instytucjom publicznym, firmom, organizacjom pozarządowym, obywatelom – przestrzeni dyskusji na temat roli zamówień publicznych w promowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju. Będziemy mówić o znaczeniu, jakie dla poprawiania sytuacji na lokalnych rynkach pracy mają klauzule społeczne. Poznamy też najnowsze wyniki monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych, realizowanego przez Fundację Centrum CSR.PL.

 

Spotkanie sieciujące dla Przedsiębiorstw Społecznych

14 grudnia w siedzibie  Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) organizujemy spotkanie sieciująco – integracyjne Przedsiębiorstw Społecznych. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i informacji istniejących, a także nowych PS,  polepszenie jakości współpracy na gruncie ekonomii społecznej, oraz omówienia wyzwań przed jakimi stoją PS. Na spotkanie zaprosiliśmy podmioty, które otrzymały w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy.

Potrzebujesz doradztwa prawnego, księgowo-finansowego lub biznesowego? Twoja organizacja potrzebuje materiałów promocyjnych, logotypu, banerów internetowych? Skontaktuj się z nami!

Karolina Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281, 42 630 17 49

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 647, 42 630 17 49

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną