I posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. łódzkim

17 grudnia 2015 roku wzięliśmy udział w I posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Podczas spotkania uczestnikom zaprezentowano zadania zaplanowane w realizowanym przez RCPS projekcie dot. ekonomii społecznej. Poruszono kwestię rozbieżności  wskaźników zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego ze wskaźnikami zawartymi w Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej w zakresie liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

Przeprowadzone zostało głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie zmiany składu Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną