II nabór biznesplanów zakończony!

Z powodzeniem zakończyliśmy II nabór biznesplanów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które planują utworzyć nowe miejsca pracy. Przygotowaliśmy dla Was krótkie podsumowanie tego naboru.

W piątek, 12 kwietnia, wpłynęło do nas aż 7 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach których planowane jest utworzenie aż 38 miejsc pracy. Przedsiębiorcy społeczni planują zatrudniać osoby długotrwale bezrobotne czy z niepełnosprawnością, czyli osoby, które do tej pory były najbardziej oddalone od rynku pracy.

Wśród pomysłów na biznesy społeczne znalazły się m.in.:

  • dowóz posiłków,
  • sprzątanie terenów zielonych,
  • produkcja wyrobów kaletniczych i autorskiej biżuterii,
  • prowadzenie galerii sztuki,
  • prowadzenie ośrodka artystyczno-arteterapeutycznego,
  • niszczenie dokumentów,
  • usługi noclegowe,
  • usługi opiekuńcze.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będziecie mogli korzystać z tych usług w różnych miejscach województwa łódzkiego!

Przed nami najtrudniejsze decyzje – wkrótce ocenimy biznesplany i zadecydujemy, które pomysły otrzymają dofinansowanie i zostaną wdrożone w życie.

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną