II nabór na dotacje na utworzenie miejsc pracy – rozpoczynamy!

Od 26 sierpnia do 12 września 2016 r. potrwa drugi nabór formularzy dla osób indywidualnych oraz osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Jeśli prowadzisz lub chcesz prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, szukasz pracy lub planujesz ekonomizację działalności swojej organizacji – oferujemy bezzwrotną dotację na utworzenie miejsca pracy w wysokości do 20.000,00 zł (na jedno miejsce pracy), wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na maksymalnie 6 miejsc pracy. Nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne mogą dodatkowo skorzystać ze wsparcia pomostowego (1.850 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości 1.300 zł na kolejne 6 miesięcy).

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

  • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tj. podjęcia działalności ekonomicznej).

Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

  • bezrobotnych, w tym najbardziej oddalonych od rynku pracy (zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),
  • niepełnosprawnych,
  • pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Oprócz wsparcia finansowego zapewniamy kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym szkolenia zawodowe. Oferujemy również bieżące wsparcie doradcze dla istniejących oraz nowo powstałych przedsiębiorstw.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania formularza zgłoszeniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, 519 300 647, 42 630 17 49.

Dokumenty:

Przeczytaj regulamin projektu (doc)

Zapoznaj się z kartami oceny (zip)

Pobierz formularze do wypełnienia (zip)

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (wraz z niezbędnymi załącznikami) odeślij na adres:
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
(uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), lub złóż osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 12 września 2016 r. do godz. 10:00.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną