II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (nabór zamknięty)

Rozpoczynamy II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Nabór jest zamknięty i skierowany do podmiotów (osób prawnych), które złożyły formularze zgłoszeniowe w II naborze na wsparcie na utworzenie miejsca pracy oraz osób indywidualnych, które złożyły formularze zgłoszeniowe w I i II naborze – oraz uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Termin przyjmowania wniosków to 10 listopada 2016 r., do godziny 10:00.

Dokumenty, które należy złożyć, wskazane są w Regulaminie wsparcia finansowego. Podmioty, które wraz ze wsparciem na utworzenie miejsca pracy mogą starać się o podstawowe wsparcie pomostowe, w tym samym terminie powinny złożyć odpowiedni wniosek.

Umowa na blok szkoleniowo-doradczy (zip)

Regulamin wsparcia finansowego (zip)

Regulamin pracy Komisji Oceny Biznesplanów (doc)

Umowa o wsparcie finansowe (zip)

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami odeślij na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
(uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), lub złóż osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 10 listopada 2016 r. do godz. 10:00.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną