Ilona Pietrzak laureatką plebiscytu Kobiet Ekonomii Społecznej

Organizatorem Plebiscytu Kobiet Ekonomii Społecznej jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wyłoniono 32 laureatki, wśród nich znalazła się Ilona Pietrzak – wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich i menadżer Centrum KLUCZ.

Oprócz niej w plebiscycie wyróżniono kilka innych przedsiębiorczych kobiet z naszego województwa, z którymi dobrze się znamy i wspieramy podejmowane przez nie działania: Dorota Pędziwiatr – Przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych w Pabianicach, Przewodnicząca Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Monika Urbańska – Prezeska Fundacji „Taki Dom” w Pabianicach.

Na stronie KPOW(ES) opublikowano wywiad z Iloną Pietrzak

Ideami nie nakarmi się brzucha

Gdyby przejęła Pani władzę nad światem to, co zrobiłaby Pani w pierwszej kolejności?

– Po pierwsze plan. Plany są dobre. Dodatkowo, oprócz podstawowej wersji, kilka dodatkowych. Jest duże prawdopodobieństwo, że pierwszy nie wypali. Drugi pewnie też nie. Najlepiej, by cały czas udoskonalać plan, bo nigdy nie wiadomo, kiedy urodzi się jakiś Wybraniec i zacznie krzyżować mi plany. 😊 Dlatego im więcej opcji, tym lepiej! Trzeba znać cel, wiedzieć dokąd się zmierza. Przecież to nie jest tak, że ktoś wszedł na Mont Everest, bo zabłądził na spacerze.

A drugi krok?

– Zrewidowanie zasobów i zarządzanie nimi. Sprawdzenie jakich ludzi mam wokół, którzy mogą być moimi partnerami, sojusznikami w realizacji planu. I w sumie nawet ważniejsze – kto jest wrogiem.

Czy stosuje Pani ten plan gry także w sferze ekonomii społecznej?

– Tak. W wielu momentach tak. Mówimy o przedsięwzięciach, w których oprócz zysku ekonomicznego liczy się człowiek. To on jest na pierwszym miejscu. Bierzemy więc odpowiedzialność za tych ludzi. Jeżeli będziemy działali ad hoc, przypadkowo, bez planu, policzenia kosztów i zysków, zidentyfikowania ryzyk, zdecydowanie trudniejszym będzie stworzenie trwałych miejsc pracy.

Przeczytaj pełny wywiad

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną