Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Łódzkiego na rok 2021

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przygotowuje kolejną aktualizację Informatora Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Łódzkiego na rok 2021.

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Łódzkiego na rok 2021

Informator ma za zadanie wyróżnić produkty i usługi ekonomii społecznej spośród oferty przedsiębiorstw komercyjnych i dystrybuowany będzie wśród jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych osób ofertą przedsiębiorstw społecznych.

Zamieszczenie informacji w Informatorze jest bezpłatne i odbywać się będzie po uprzednim wypełnieniu formularza.

Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami oraz logotypem należy przesłać w do 15.10.2021 r. na adres mailowy m.nowak@rcpslodz.pl – wydłużono termin przesyłania zgłoszeń.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Małgorzatą Nowak z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej: tel. 42 203 48 27.

Chcesz wypełnić formularz jak najlepiej? Skontaktuj się z naszymi doradcami – z chęcią Ci pomożemy!

Dla podmiotów ekonomii społecznej z z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dla podmiotów ekonomii społecznej z Łodzi prowadzących działalność ekonomiczną

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną