INSPRO partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

W dniach 6-8 września 2016 r. odbędzie się najważniejsza konferencja gospodarcza w Europie Środkowej – XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, którego Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest partnerem instytucjonalnym. W czasie Forum, jak co roku, zostaną podjęte tematy najbardziej aktualne, nawiązujące do największych wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych w Europie. Od ponad 20 lat w Krynicy spotykają się premierzy, przedstawiciele rządów europejskich, unijni decydenci, prezesi europejskich firm, eksperci i ekonomiści.

Podczas Forum poprowadzimy panel „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – jakie korzyści dla firm, instytucji publicznych i obywateli wynikają z ich stosowania”. Udział w debacie potwierdziła m.in. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Prezes PSE Inwestycje, Prezes Centrum CSR, Burmistrz Białej Rawskiej czy Skarbnik Miasta Krakowa.

Administracja publiczna i samorządy oraz podległe im jednostki wydają na zamówienia publiczne 160 mld zł rocznie i kwota ta stale rośnie. Póki co, tylko 2% z nich uwzględnia klauzule społeczne.

Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że wciąż niewielki odsetek zamawiających stosuje w praktyce klauzule społeczne przygotowując opis przedmiotu zamówienia i poszukując wykonawcy do jego realizacji. Przyczyną tego stanu jest zbyt mała wiedza zamawiających na temat możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz obawa ewentualnego zarzutu ograniczenia konkurencji. Aby ułatwić realizację powyższego dostosowywane jest prawo zamówień publicznych.

Jakie korzyści wynikają ze stosowania klauzul dla firm, instytucji publicznych i obywateli? Jakie formy działania najlepiej motywują zamawiających do stosowania klauzul społecznych? Jakie działania powinny być podjęte dziś, żeby wzmocnić pozytywne rezultaty stosowania klauzul w przyszłości? Na te pytania liczymy znaleźć odpowiedzi w czasie rozmowy.

Spotkajmy się w Krynicy 🙂

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną