Instrumenty pomocowe przygotowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotował szereg instrumentów pomocowych, z których mogą korzystać przedsiębiorcy – w tym przedsiębiorcy społeczni. 

Pożyczka płynnościowa

Można już składać wnioski o pożyczkę płynnościową dla podmiotów ekonomii społecznej. Operatorami środków są Fundusz TISE oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Wartość środków przeznaczonych na pożyczki to 4 mln zł.

Pożyczka płynnościowa umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności podmiotu i zapewnienie jego płynności finansowej. Pożyczkę można przeznaczyć na:

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.

Kto może się ubiegać?
Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.

Gdzie składać wnioski?

 1. Pożyczki przyznaje Fundusz TISE. Zapoznaj się z dokumentami
 2. Pożyczki przyznaje Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Wniosek o pożyczkę można złożyć on-line.

Parametry pożyczki

 • Maksymalna wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł;
 • Okres spłaty – do 4 lat;
 • Oprocentowanie – 0,1% w skali roku;
 • Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy;
 • Prowizja – brak opłat i prowizji.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

AKTUALIZACJA: Od początku lipca 2020 r. istnieje możliwość umorzenia części pożyczki. 

Sytuacja, która uprawnia podmiot do ubiegania się o umorzenie części pożyczki:

 • obniżenie przychodów o 20% w porównaniu przychodów 2 kolejnych miesięcy z 2020 (od stycznia do grudnia 2020) i odpowiednich dwóch następujących po sobie miesięcy z 2019 r.;
 • utrzymanie stanu zatrudnienia: punkty pomiaru: dwa miesiące przed złożeniem wniosku i dziesięć miesięcy po podpisaniu umowy pożyczki;
 • złożenie wniosku o umorzenie do 31.12.2020.

Obniżenie:

 • Do 25% kwoty wypłaconej pożyczki (bez względu na dokonane spłaty kapitału) – jeśli utrzymano 100% miejsc pracy.
 • Do 15% kwoty wypłaconej pożyczki – jeśli utrzymano 80% miejsc pracy.

Przeczytaj więcej:

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Pożyczki Płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej


Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

Dla kogo rozwiązania Tarczy Finansowej?

Mikrofirmy (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które ucierpiały na skutek pandemii koronowirusa otrzymają łatwo i szybko dostępną pomoc w postaci subwencji o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB). Celem wsparcia finansowego jest poprawa płynności firm, kontynuacja ich działalności oraz utrzymanie miejsc pracy. Około 60 mld zł z tej kwoty może pozostać w firmach jako środki bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią oraz zachowania miejsc pracy.

Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej będzie dostępne w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji wypłacanych przez wybrane banki. Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.

Przeczytaj więcej:

Tarcza Finansowa PFR

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Wsparcie z PFR. Pliki JPK_VAT nie pozwalają na weryfikację obrotów u przedsiębiorców, którzy stosują metodę kasową

Tarcza Finansowa. Subwencje z PFR dla NGO-sów z działalnością gospodarczą

Subwencje z PFR. Wskazówki dla aplikujących NGO-sów


Zmiany warunków i zasad spłaty pożyczek z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zmiany warunków, o które można się ubiegać, obowiązujące od 25 marca:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych – do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych) w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy – dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),
 • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Pożyczkobiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek i uzasadnić w wiarygodny sposób związek pandemii koronawirusa z problemami płynnościowymi w czasie spłaty pożyczki, lub że sytuacja ta generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości. Wniosek będzie podlegać ocenie pośrednika.

Przeczytaj więcej:

Preferencyjne pożyczki dla PES

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną