Jak radzą sobie firmy w czasie pandemii? Bilans 2020-2021 na konferencji THINKTANK

Podsumowanie „covidowych” działań rządu, ich efektywności oraz skutków gospodarczych, a także zalecenia i sugestie dla przedsiębiorców i dla administracji na najbliższe miesiące.

18 lutego 2021 r. odbyła się Konferencja „Jak radzą sobie firmy w czasie pandemii? Bilans 2020-2021” organizowana przez warszawski THINKTANK, której uczestnikami byli:

 • Monika Fedorczuk – ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. rynku pracy,
 • Piotr Soroczyński – główny ekonomista KIG,
 • Dr inż. Wojciech Winogrodzki – prezes, współwłaściciel firmy T-Matic Grupa Computer Plus.

Rozmowę poprowadził Zbigniew Gajewski, partner THINKTANK.

Dyskutanci omówili dwie główne fale pandemii w kontekście działań państwa w sferze gospodarki.

Pierwsza fala – wiosna 2020 r.

W ich zgodnej opinii, pierwsza fala pandemii z wiosny 2020 r. była relatywnie mała, a działania rządu oceniono na szybkie i zdecydowane. Pozytywnie określono szczególnie działania PFR, ale nawet ZUS, przy pewnych zastrzeżeniach, stanął na wysokości zadania. Wskazano jednak, że bardzo szeroki zakres pomocy, obejmujący wszystkie branże miał swoje skutki uboczne w dotowaniu również podmiotów nie znajdujących się w złej kondycji z powodu spadku obrotów w efekcie pandemii. Lockdown został przeprowadzony sprawnie i w sposób zrozumiały i akceptowalny w społeczeństwie.

Druga fala – jesień 2020 r.

Jednak w przypadku fali jesienno-zimowej sytuacja została oceniona negatywnie. Rząd zarzucił jasny i czytelny społecznie system „stref kolorowych” (działania zależne od ilości zakażeń w strefie). Mając już ograniczone środki zdecydował się na działania kierunkowe, jako kryterium uprawniające do otrzymania pomocy wybrał PKD. Współdziałanie z przedstawicielami instytucji zrzeszającymi przedsiębiorców było bardzo ograniczone. Tak więc lockdowny i wsparcie w tym okresie budzi wiele zastrzeżeń co do kierunku i skali pomocy.

Ocena obecnej sytuacji

Wskazano jednak, że ogólna kondycja gospodarki w obecnej sytuacji jest raczej dobra, chociaż są wybrane branże (np. hotelarstwo, restauracje) które są w fatalnym stanie, mimo programów pomocy. Nie należy jednak spodziewać się znacznych zwolnień i wzrostu bezrobocia.

Jako nierozwiązany problem, chociaż o ograniczonym znaczeniu w skali całej gospodarki, wskazano sytuację drobnych firm działających w otoczeniu podmiotów w lockdownie. Ich PKD nie znajdują się na liście podmiotów objętych pomocą. W podobnej sytuacji są również firmy o zróżnicowanych strumieniach przychodów, o rozbudowanej strukturze własnych PKD.

Zwrócono również uwagę, że nawet jeżeli obecnie sytuacja gospodarki nie jest zła, to w przyszłości będziemy odczuwali skutki ograniczenia inwestycji, co jest spowodowane niepewnością sytuacji covidowej.

Rekomendacje

W odpowiedzi na pytanie, co powinni robić przedsiębiorcy, a co rząd, sformułowane zostały sugestie.

Przedsiębiorcy powinni:

 • szukać nowych kanałów kontaktów z klientami;
 • w miarę możliwości inwestować w technologię i w kompetencje specjalistów-pracowników;
 • odejść od praktyki przyśpieszonej konsumpcji aktywów, zapasów, zwalniania pracowników, utrzymać i budować „bufory” w firmach;
 • szukać pewnych źródeł informacji, łączyć się, tworzyć konsorcja, grupy współpracy i wpływu.

Z kolei rząd powinien:

 • maksymalnie szybko zaszczepić maksymalnie dużo obywateli;
 • przywrócić zaufanie do systemu decyzyjnego (rządu);
 • ograniczyć ilość zaskakujących rozwiązań dotyczących gospodarki, uspokoić sytuację;
 • komunikować, jakie jest rządowe postrzeganie zmian globalnej gospodarki covidowej i jakie są plany dotyczące kierunków zmian w Polsce.

Obejrzyj nagranie z konferencji

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FosrodekTHINKTANK%2Fvideos%2F414650626496293%2F&show_text=true&width=560

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną