Jesteśmy najlepiej ocenianym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej

22.11.2023 r., podczas posiedzenia Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego, zostały zaprezentowane wyniki badania stanu ekonomii społecznej w naszym województwie. Badania dotyczyły 2022 r., zostały przeprowadzone w połowie 2023 r.

Jednym z badanych elementów była satysfakcja klientów z usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wyniki pokazują, że jesteśmy najwyżej ocenianym OWESem w województwie łódzkim: osiągnęliśmy ogólną ocenę 4,81 (w skali 1-5). Przewyższamy również średnią ocenę wszystkich OWESów.

Cieszy nas również wynik projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w którym od 2016 r. jesteśmy partnerem. Projekt osiągnął ogólną ocenę 4,72, plasując się na 2 miejscu.

Dziękujemy Wam za zaufanie oraz wysokie wystawione noty. To dla nas motywacja, by wciąż podnosić jakość naszych usług i wspierać Was jeszcze lepiej!

Zapoznaj się z raportem o stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną