Kampania testamentowa „Dobry Testament” dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu zapraszamy Państwa na seminarium inaugurujące ogólnopolską kampanię testamentową „Dobry Testament”, które odbędzie się 18 czerwca w Warszawie. Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do zapisywania na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury funduszy w testamentach.

Działalność polskich organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury, inaczej niż zagranicznych, uzależniona jest w dużym stopniu od dotacji z budżetu państwa i funduszy unijnych. Ograniczona ilość pozyskanych w ten sposób środków finansowych zawęża zakres podejmowanych przez nie działań oraz uniemożliwia (w przypadku organizacji pozarządowych) zatrudnianie ekspertów, zapewniających profesjonalizację trzeciego sektora.

Jedną z najbardziej skutecznych metod zmiany tej sytuacji jest zwiększenie zaangażowania osób fizycznych w działalność charytatywną i zachęcenie ich do regularnego wspierania organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Można to robić na wiele sposobów – jednym z nich jest zapisywanie swojej woli w testamentach. Panuje powszechne przekonanie, że testament na cele dobroczynne sporządzają jedynie osoby zamożne. Tymczasem okazuje się, że większość testatorów to zwykli ludzie, pragnący w ten sposób dołożyć cegiełkę do większego dzieła, którym jest udoskonalenie swojego otoczenia i stworzenie lepszego świata.

Celem kampanii „Dobry Testament” jest zwiększenie świadomości Polaków odnośnie możliwości przekazywania w testamentach zapisów na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Pragniemy ponadto edukować rodaków w dziedzinie prawa spadkowego, co w efekcie doprowadzi do podejmowania przemyślanych decyzji testamentowych oraz zmniejszy koszty spraw sądowych dotyczących testamentów.

Na seminarium dowiecie się Państwo, jak pozyskać testamenty na działalność swojej organizacji. Jednym z prelegentów będzie Richard Radcliff – brytyjski ekspert od kampanii testamentowych, który zorganizował 600 efektywnych kampanii. Podzieli się z prelegentami wiedzą, której nie można znaleźć w podręcznikach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kampanii oraz zgłosić się na seminarium wystarczy wejść na stronę kampanii Dobry Testament.

Do zobaczenia 18 czerwca na seminarium!

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną