Kolacja biznesowa w Rawie Mazowieckiej

18 maja w gościnnych progach sali weselnej Rezydent, w Rawie Mazowieckiej odbyła się kolejna kolacja biznesowa współorganizowana przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Wydarzenie poprowadziła Teresa Sekuter z Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, która dbała o miłą i swobodną atmosferę spotkania. W kolacji udział wzięli rawscy przedsiębiorcy, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy z dyr. Bożeną Woźniak na czele. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił Piotr Irla – Burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Uczestnicy zapoznali się z prezentacjami oferty dla biznesu przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. W zastępstwie prezentację Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości zaprezentowali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
Główną wartością spotkania była okazja do swobodnych rozmów, poznania się, networkingu, sformułowania szczegółowych pytań na temat realizowanych przez zaproszone instytucje projektów dotacyjnych, instrumentów pożyczkowych.

Rawa Mazowiecka jest miastem z najmniejszym bezrobociem w Województwie Łódzkim, które utrzymuje się na poziomie ok. 3%. Mimo to osoby decyzyjne cały czas kształtują warunki dla przedsiębiorców do otwierania kolejnych, nowych zakładów pracy. Wpływa to na kondycję gospodarczą regionu.

Problemem, na który często zwracano uwagę zarówno przez przedstawicieli biznesu, jak i organizacji pozarządowych obecnych na spotkaniu była coraz wyższa inflacja. Do tego dochodzi konflikt rosyjsko-ukraiński. Zerwanie łańcuchów dostaw oraz rosnące ceny mocno uderzyły we wszystkich. Tym bardziej jest to odczuwalne, że dopiero co gospodarka zaczęła odrabiać straty poniesione w związku z koronawirusowym kryzysem. 

Spotkanie można uznać za bardzo udane i perfekcyjnie zorganizowane. Kolejne podobne wydarzenia będziemy organizować już niebawem. 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną