Kolejne miejsca pracy w województwie łódzkim

W 2021 roku doradcy Centrum KLUCZ pracowali wspólnie z organizacjami społecznymi (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi i spółkami) nad ich pomysłami na biznes. Efektem tej pracy jest powstanie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Na przełomie 2021 i 2022 nowe miejsca pracy tworzą kolejni przedsiębiorcy społeczni. Poznajcie ich.

Fundacja Rampa

Fundacja działa w Pabianicach od roku 2011. W roku 2018, na terenie miasta Pabianice w opustoszałej i starej fabryce poligraficznej założyli Chrześcijańskie Centrum Rampa. Ich działalność opiera się przed wszystkim na pracy z młodzieżą zagrożoną wykolejeniem oraz wykluczeniem społecznym, ludźmi bezdomnymi, uzależnionymi oraz ich rodzinami. Dzięki dotacji utworzą 10 miejsc pracy.

Więcej o fundacji Rampa

Zarisz sp. z o.o.

Spółka Zarisz została założona dzięki współpracy z naszym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jej misją jest promowanie i budowanie świadomości społecznej na temat kultury Romów w Polsce. Spółka otworzy foodtruck z romskimi potrawami, w którym zatrudnienie znajdzie 6 osób.

Fundacja Krok do Przodu

Dwa filary ich działalności to kultura i rynek pracy. Dostrzegają w swoim otoczeniu młodzież o ogromnym potencjale, której nie stymuluje się do dalszego rozwoju i nie daje się im odpowiednich narzędzi do tego. To starają się zmienić. Dzięki środkom z pozyskanej dotacji utworzą 3 miejsca pracy w dwóch lokalach gastronomicznych.

Więcej o fundacji Krok do Przodu

Fundacja Księgowość XXI wieku

To młoda organizacja, bo powstała w połowie 2021 roku z myślą o edukacji księgowej innych organizacji. Jej liderzy, chcąc rozwijać się w tym kierunku, postanowili aplikować o miejsca pracy. Z dobrym rezultatem, bo dzięki ich staraniom powstaną 3 nowe miejsca pracy i będą świadczyli usługi księgowo-podatkowe dla innych podmiotów.

Poznaj inne podmioty, które utworzyły nowe miejsca pracy do października 2021 roku

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną