Konferencja „Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego”

W imieniu Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski oraz Łowickiego Stowarzyszenia „Dać szanse” Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Sprawa” mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli Państwa organizacji na konferencję upowszechniającą „Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego” zawiązaną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój dialogu obywatelskiego.

Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 13.00 Centrum Dydaktyczno – Konferencyjny im. Alcide de Gasperi, ul. Piotrkowska 258/260, 90 -361 Łódź.

Celem konferencji jest upowszechnienie rezultatów realizowanego projektu a przede wszystkim podsumowanie działań założycielskich Sieci Współpracy, omówienie jej założeń oraz kierunków rozwoju. Ponadto w trakcie konferencji omówione zostaną istotne z punktu widzenia przyszłości zagadnienia, w tym m.in. partnerstwo organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, możliwości finansowania działalności statutowej w ramach perspektywy 2014-2020 czy kwestie przywództwa w organizacji pozarządowej.

Podczas konferencji  prezentację o sieciach współpracy międzysektorowej w województwie łódzkim wygłosi menadżerka Centrum KLUCZ – Ilona Pietrzak. 

Na konferencję zaproszono 59 organizacji członkowskich a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, które są odpowiedzialne za współpracę
z III sektorem lub są zainteresowane współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Serdecznie zapraszamy zgłoszonych uczestników projektu do udziału w konferencji oraz osoby reprezentujące Zarządy lub inne organy reprezentujące Organizacje Członkowskie.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres borlowska@ie.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42-29-10-315 lub 42-29-10-325 do dnia
23 czerwca 2015 roku.

Plan konferencji

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną