Koniec stanu zagrożenia epidemicznego

16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego 16 maja 2022 r. Przepisy weszły w życie tego samego dnia, jednak zakładają odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r.

Przedłużone kadencje zarządów

Nowe przepisy oznaczają koniec przedłużonej kadencji zarządu. Organizacje pozarządowe miały możliwość przedłużenia kadencji zarządu, komisji rewizyjnej i innego statutowego organu, jeśli jego kadencja miała upłynąć w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z rozporządzeniem kadencja dotychczasowego organu statutowego może trwać dwa miesiące po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że do końca sierpnia należy ustalić, czy organizacja korzystała z możliwości wydłużenia kadencji organów – a jeśli tak – dokonać wyborów do tych organów, a zmiany zgłosić do KRS.

Podejmowanie decyzji on-line

Nowe przepisy oznaczają również koniec podejmowania decyzji online lub w trybie obiegowym. Do tej pory organizacje mogły organizować spotkania organów statutowych w trybie online oraz podejmować uchwały w tzw. trybie obiegowym (bez spotkania nawet w trybie online, zdanie w sprawie uchwały mogło zostać wyrażone np. mailowo). Jeśli organizacja w swoim statucie nie przyznała sobie takich możliwości, to od 1 lipca nie będzie mogła podejmować decyzji online lub w trybie obiegowym – w tym przypadku nie ma okresu przejściowego. Jeśli chcecie mieć taką możliwość funkcjonowania – musicie wpisać ją w statut.

Przeczytaj więcej:

Koniec stanu zagrożenia i przepisów dla NGO

Czerwiec 2023. Nadal można zatwierdzać sprawozdania finansowe online

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną