Konkurs „Aktywni ekonomicznie”

Masz ciekawy pomysł na biznes? Z powodzeniem go realizujesz? Wspierasz dzięki temu działalność statutową swojej organizacji ? Zapraszamy do udziału w konkursie ”Aktywni ekonomicznie”
Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES powołana przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ogłasza konkurs pn. „Aktywni ekonomicznie”. Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną lub gospodarczą, działające w regionie łódzkim i rozwijające działania ekonomiczne. Konkurs ma na celu promocję działań ekonomicznych organizacji pozarządowych oraz zwiększenie wiedzy na temat prowadzenia tych działań przez organizacje. Premiowane będą podmioty, które wykażą profesjonalizm i stosowanie narzędzi
biznesowych w działaniach (promocja, marketing, planowanie finansowe) oraz profesjonalne
oferowanie usług.
Nagrodzone zostaną 3 najlepsze pomysły/działania ekonomiczne spośród zgłoszonych.
Laureaci otrzymają statuetkę „Aktywni ekonomicznie” oraz bon na materiały promocyjne
o wartości:
a) 2000 zł za pierwsze miejsce ,
b) 1000 zł za drugie miejsce ,
c) 500 zł za trzecie miejsce.
Konkurs realizowany jest we współpracy z: Regionalnym Związkiem Pracodawców Ziemi Łódzkiej członek PKPP Lewiatan i Centrum OPUS prowadzącym Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.
Zgłoszenia organizacji należy nadsyłać do dnia 27 listopada 2015 r. na adres email:
eces@eces.pl lub pocztą na adres:
Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES
pl. Wolności 2, 91-415 Łódź
konkurs „Aktywni ekonomicznie”

Na stronie: www.eces.pl do pobrania formularz zgłoszeniowyi regulamin konkursu.

Zachęcamy do udziału!

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną