Konkurs dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego – edycja 2021

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) przy współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) ogłasza drugą edycję ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy.

Cel konkursu

Media mają bardzo ważną rolę w opisywaniu zjawisk społecznych, również tych trudnych. Celem jest wyróżnienie autorów, którzy w swoich pracach pokazują złożoność ubóstwa z perspektywy życiowego doświadczenia ludzi nim dotkniętych, problemu polityki publicznej, jak również działania szeroko pojętej pomocy społecznej.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze mediów o zasięgu zarówno ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, których prace zostały opublikowane lub wyemitowane pomiędzy 1 stycznia 2020, a 17 września 2021 roku.

Jaki materiał można zgłosić?

Organizatorzy czekają na:

  • artykuły prasowe na min. 10 tys. znaków,
  • audycje radiowe,
  • programy telewizyjne,
  • materiały internetowe.

Inne szczegóły konkursu

Materiały można przesyłać do 17 września 2021.

Wszystkie informacje o konkursie na stronie: wrzos.org.pl w zakładce “Konkurs dla dziennikarzy”.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną