Konkurs: Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W konkursie nagrody będa przyznawane w dwóch kategoriach:

    • Spółdzielnia socjalna osób fizycznych (Kategoria I).
    • Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Kategoria II).

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które spełnią łącznie poniższe warunki:

  • posiadają osobowość prawną,
  • prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy,
  • podmioty startujące w Kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.

Nagrody dla laureatów

Dla laureatów przewidziano następujące nagrody:

  • za zajęcie 1 – 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł,
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł,

W ramach puli otrzymanych środków laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności.

Jak się zgłosić?

Informacje o sposobie zgłoszenia znajdują się na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września. 


Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku konkursowego? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 647 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną